Safespring Backup

Med Safesprings molnbaserad backuptjänst behöver du inte investera i egen hård- eller mjukvara. Betala bara för mängden data som sparas i tjänsten!

Avancerad Rapportering

Hög Säkerhet

Utmärkt Skalbarhet

Multi Tenancy

Safespring Infrastructure

Flexibel Administration

Safesprings Backup har inbyggt skydd för ransomware och en portal där du enkelt sköter kontrollen av er skyddade data.

Att ta Backup genom Safespring betyder att du inte behöver investera i någon egen hård- eller mjukvara, det enda du behöver göra är att installera en klient på de maskiner du vill göra backup på. Att din data inte lämnar landet samt att vi är ett nordiskt bolag som därigenom inte omfattas av ex. Cloud Act gör att du kan känna dig ännu tryggare.

Med vår webbportal kan du enkelt hantera dina backup:er, få rapporter och status samt hantera användare och roller i din organisation.

 1. Hög säkerhet: Våra säkerhetskopior krypteras under transit med TLS 1.2 och kan också konfigureras för att krypteras klientsidan för ännu högre säkerhet automatiskt.
 2. Utmärkt skalbarhet: Safespring Backup kan skydda många terabyte data med minimal administrativ ansträngning tack vare sina funktioner för data livscykelautomatisering.
 3. Flexibel administration: Vår användarvänliga, självbetjäningsportal förenklar inställningen av nya noder, generering av nycklar och hierarkisk hantering av användarkonton.
 4. Multi-tenancy och rollbaserat åtkomstkontroll: Vår lösning möjliggör delegation av servrar till olika delar av organisationen och ger IT-administratörer granulär kontroll över åtkomst.
 5. Avancerad rapportering och automatisering: Med vår avancerade rapportmotor och REST-API kan du enkelt följa upp statusen för dina säkerhetskopior och automatisera administrativa uppgifter.
 6. Compliance ready: Safespring Backup körs från svenska datacenter av Safespring som är ett svenskt bolag vilket skyddar er från lagar som CLOUD Act och FISA 720 som annars bryter mot GDPR.

Tjänsten konsumeras över internet och du betalar för mängden data som sparas. Faktura över förbrukning kommer månadsvis. Säkerheten är mycket god och självklart krypteras all data både i transport (TLS över internet) och på krypterade diskar i datacentret.

Förutom de rena backupfunktionerna finns mycket annan funktionalitet, ex. ”Bare Machine Recovery” vilket gör det möjligt att återskapa en maskin i sin helhet, antingen på en annan fysisk hårdvara, eller till en ny virtuell maskin exempelvis i vår Compute-miljö.

Solution Brief

Gabriel Paues

Cloud Architect

Safespring Backup: En fullständig uppdatering av användarportalen

Safespring Backup bygger på den mycket väl etablerade lösningen Spectrum Protect från IBM. Den har många styrkor, som hög säkerhet, utmärkt skalbarhet och livscykelautomatisering av data.

Spectrum Protect kan skydda obegränsat antal Terabyte av data med minimal administrativ ansträngning.

Säkerhetskopier är krypterade under transit med TLS 1.2, men kan också konfigureras för att automatiskt vara krypterade client-side för ännu högre säkerhet.

Som en mycket beprövad lösning för stora företag, kan Spectrum Protect hantera skalan för stora leverantörers uppställningar som Safesprings. Däremot saknar Spectrum Protect flexibel administration med hantering av användarkonton och rolltilldelningar. Eftersom Backup ofta hanteras av en utsedd grupp i en stor organisation, är denna nackdel något som delas med många andra säkerhetskopieringslösningar på marknaden och därför inte ett specifikt problem för Spectrum Protect.

Enklare administration med ny portal

För att lösa detta har Safespring tagit fram en användarportal och API-bro för vår Backup-tjänst. Den gamla portalen har tjänat sitt syfte väl genom att lägga till självbetjäning för att ställa upp nya noder och generering av nyckel-tokens för automatisk uppställning av flera noder utan direkt mänsklig interaktion.

Även om den gamla portalen var funktionsduglig, saknade den dashboards för status och möjligheten för kunder att lägga till sina egna användarkonton. Användare kunde inte skapa sina egna hierarkier för att förenkla hanteringen av olika grupper av servrar som säkerhetskopieras.

Safesprings nya backup-portal

Nyheter och fördelar

Med vår relansering av Safespring Backup introducerar vi en fullständig omarbetning av användargränssnittet. Lösningen bygger på Auwau Cloutility med funktioner som:

 • Självbetjäning med möjlighet att skapa nya användare utan att kontakta Safespring och tilldela roller och privilegier till dem.
 • Multi-tenancy med möjlighet att skapa hierarkier och användare med rollbaserad åtkomst till olika delar av hierarkin. Detta gör det möjligt för en administratör att delegera olika servrar till olika delar av organisationen.
 • Provisioning där administratören kan definiera processen med standardinställningar för att låta användare hantera sin egen aktivering av säkerhetskopiering enkelt.
 • Avancerad (men enkel att använda) rapportmotor som gör det möjligt att följa upp statusen för alla säkerhetskopieringar som körs. Det är också möjligt att ställa in scheman för att skicka rapporter vid specifika intervaller till specifika e-postadresser.
 • REST API gör det möjligt att göra allt du kan göra i webbanvändargränssnittet med API-anrop för att automatisera din uppställning ännu mer.

Skydd mot ransomware

Safespring Backup använder en låsningsmekanism på varje nod som registrerar sig för att använda tjänsten. Denna mekanism är designad för att förhindra att säkerhetskopieringsagenten tar bort säkerhetskopieringar innan en förinställd behållningstid har gått. Denna behållningstid är inställd på ett visst antal dagar, under vilka säkerhetskopieringarna hålls extra säkra.

Genom att implementera denna mekanism kan vi säkerställa att även vid en ransomwareattack skulle angriparen inte kunna ta bort alla säkerhetskopieringar från servern innan den krypterar datan lokalt. Detta beror på att säkerhetskopieringarna är låsta och inte kan tas bort förrän behållningstiden har passerat.

Förutom detta tillhandahåller mekanismen också en ytterligare skyddsskikt för att säkerställa dataåterställning vid en attack. Genom att hålla flera säkerhetskopior tillgängliga kan vi återställa data till en punkt innan angreppet inträffade, vilket minimerar påverkan av angreppet på våra kunder.

Sammantaget hjälper användningen av denna mekanism oss att erbjuda en säkrare och mer pålitlig säkerhetskopieringstjänst för våra kunder, och är ett viktigt steg i skydd mot den växande hotbilden från ransomwareangrepp.

Slutsats

Med vår relansering av Safespring Backup tar Safespring ett jättesteg framåt för att förbättra användarupplevelsen och användarvänligheten för att hantera dina säkerhetskopieringar med Safespring. Med pålitligheten i Spectrum Protect kombinerat med en fullt utvecklad självbetjäningsportal för att köra dina säkerhetskopieringar har det aldrig varit enklare. Med en fullständig REST API är automatisering av olika administrativa uppgifter möjlig.

Med Safespring Backup får du en säker lösning (men enkel att använda) för att hantera alla dina säkerhetskopieringar.

Lösning för offsite backup

I det fallet att ni redan har en backuplösning lokalt så går det också att använda vår Backuptjänst om ni kör TSM lokalt, eller Active Archive-lösning som komplement för att lagra offsite backuper hos oss. Vår lösning stödjer S3, en de-facto standard för objektlagring, som gör den kompatibel med många backuplösningar på marknaden. Med den lösningen så kan ni öka tryggheten kring backuper avsevärt till ett förhållandevis lågt pris. Installationen är också enkel eftersom att kopplingen till vår Active Archive-lösning bara behöver konfigureras centralt på den befintliga backup servern och inte på varje maskin separat.

Upplev Safespring

Hos safespring betalar du endast för de resurser du konsumerar vilket gör att du slipper licenskostnader. Du får även testa våra tjänster utan kostnad under en period för att enkelt komma igång. Ta första steget och fyll i formuläret nedan.