Safespring Compute

Med Safespring kan du skala upp och ner din infrastruktur efter behov. Levereras från säkra datahallar inom landet.

Virtuella maskiner till er tjänst

En flexibel och skalbar IT-tjänst som inte kräver hårdvaruinvesteringar.

Safespring är flexibel, fullt automatiserad och baserad på självbetjäning via en portal. Användaren kan själv med få, enkla steg skapa, starta och stoppa virtuella maskiner. Det går även att styra virtuella maskiner programmatiskt genom standardiserade anrop mot vårt API.

Data Sovereignty

No vendor lock-in

Kubernetes Optimised

Open source

Open standards

Powerful automation

Safespring Compute är baserad på den marknadsledande molnplattformen OpenStack. Plattformen levereras ifrån säkra datahallar med mycket hög tillgänglighet. Data som lagras i Safespring lämnar aldrig Sverige då datahallarna är placerade inom landets gränser som inte omfattas av ex. Cloud Act, vilket gör att gör att du kan känna dig ännu tryggare.


Testa tjänst Kontakta oss

Safespring Compute benefits

Datahallar inom landets gränser

Safespring levereras från mycket säkra datahallar med mycket hög tillgänglighet. Eftersom Safespring produceras i datahallar som befinner sig inom landets gränser och sorterar under den lokala lagstiftningen samt att din Data aldrig lämnar landet, är det enklare att efterleva lagar och regler kring vilken data som kan lagras externt. All data lagras dessutom på krypterade hårddiskar. Tjänsten är flexibel och fullt automatiserad.

Safespring Compute erbjuder stora fördelar såsom förenklat samarbete mellan olika avdelningar eller grupper, förenklar IT-hantering och adderar effektivitet och flexibilitet till er organisation.

Öppen källkod som grund

Safespring Compute är byggd på Open Source. De senaste decennierna har visat att Open Source är ett oerhört effektivt ramverk för samarbete och innovation för företag och organisationer emellan. Genom att dela på produktutvecklingen kring de saker som är gemensamma kan de deltagande organisationerna ägna sig åt tjänster och värdeförädling kring de områden där de skiljer sig åt. På så sätt så kan både företagen, organisationerna och kunderna tjäna på det samtidigt.

Eftersom att OpenStack är baserad på Open Source gör det också att den fungerar mycket bra som bottenplatta för andra projekt baserade på öppen källkod t ex containers och Kubernetes. Om dessa verktyg används på rätt sätt kan ert företag skapa de tekniska förutsättningarna för att arbeta helt enligt DevOps.

Plattformen skapar också ett ramverk för att designa sina applikationer så att de är anpassade för molnet, så kallad Cloud Native. Den stora skillnaden i design från traditionella applikationsuppsättningar är att tjänsterna delas upp i små tjänster som är lätta att skala horisontellt - dvs. att man skapar många små byggklossar som tillsammans delar på arbetet istället för att öka resurserna på en nod som gör allt (monolit).

Kubernetes och containrar

…gör det också lätt att automatisera uppsättningen av applikationer och gör det också möjligt att låta uppsättningen skala efter behov. Det går också att använda Kubernetes för att skapa en likadan uppsättning av dina applikationer, oavsett om ni kör dem hos oss, hos er eller hos en annan molnleverantör.

OpenStack

…använder sig av öppna, dokumenterade API:er som gör det enkelt att skriva egna skript för automatisering för uppsättning av nya resurser. På så sätt kan ni göra klara definitionerna för er infrastruktur och en väldigt enkel flytt till en annan leverantör om ni någon gång i framtiden skulle vilja byta.

Även om vår plattform är baserad på öppen källkod och Linux så går det naturligtvis att köra Windows på de virtuella maskinerna. Safespring använder underleverantören CloudBase för att erbjuda startklara avbildningar av Windows för att du lätt skall kunna komma igång med dem.

Upplev Safespring

Hos safespring betalar du endast för de resurser du konsumerar vilket gör att du slipper licenskostnader. Du får även testa våra tjänster utan kostnad under en period för att enkelt komma igång. Ta första steget och fyll i formuläret nedan.