Safespring | Våra tjänster

Stabil infrastruktur och resurskonsumering efter behov

Med Safespring får du en effektiv modell för leverans av tjänst utan att förlora kontroll över din data.

MOLNTJÄNSTER MED HÖG SÄKERHET

Safesprings molntjänster är skalbara och kostnadseffektiva. Med lokalt producerade molntjänster och med fysiska datacenter placerade i samma land som kunden - lämnar er data aldrig landet.

Safespring lever upp till lokala lagar och regler kring datalagring såsom personuppgiftslagen (PUL) och ligger trots avancerade säkerhetslösningar i priskonkurrens med de internationella publika molnen. Detta möjliggörs med en hög grad av automatisering.

Genom självbetjäning kan Safesprings molntjänster skalas upp och ned efter användarens behov. Safesprings molntjänster köps on-demand vilket ger våra användare full kontroll över nyttjandet av tjänsten. På så sätt kan kvoter sättas och kostnaden för det aktuella användandet blir förutsägbar.

SÄKRA OCH FLEXIBLA INFRASTRUKTURTJÄNSTER FRÅN SAFESPRING GER:

  1. Reducerad tid att ta nya tjänster i produktion
  2. Mer effektivt utnyttjande av IT-resurser
  3. Flexibilitet att skala upp och ner din infrastruktur efter behov
  4. Inbyggda säkerhetsregler i plattformen som förhindrar dataläckage
  5. Säkerhetsfunktioner i plattformen som användaren kan styra själv

SAFESPRING

BACKUP

Med Safesprings molnbaserad backuptjänst behöver du inte investera i egen hård- eller mjukvara. Tjänsten konsumeras över internet och du betalar bara för den mängd data som sparas i tjänsten.

SAFESPRING

STORAGE

Safesprings molnbaserade lagring finns i tre olika utförande och är baserad på den marknadsledande lagringsteknologin Ceph. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet.

SAFESPRING

COMPUTE

Med Safesprings molnbaserade infrastrukturtjänst kan du skala upp och ner din infrastruktur efter behov. Tjänsten är flexibel, fullt automatiserad och baserad på självbetjäning via en portal.