Safespring är den föredragna molnplattformen

Molntjänster med hög säkerhet! Stabil infrastruktur och resurskonsumering efter behov utan att förlora kontroll över din data.

Stabil infrastruktur och resurskonsumering efter behov. Med Safespring får du en effektiv modell för leverans av tjänst utan att förlora kontroll över din data.

Molntjänster med hög säkerhet

Safespring är skalbar och kostnadseffektiv. Med lokalt producerade molntjänster och med fysiska datacenter placerade i samma land som kunden - lämnar er data aldrig landet.

Safespring lever upp till lokala lagar och regler kring datalagring såsom GDPR och Arkivlagen och ligger trots avancerade säkerhetslösningar i priskonkurrens med de internationella publika molnen. Safespring har en hög grad av automatisering. Automatisering är även ett mycket bra sätt att höja kvalitet och driftsäkerhet.

Självbetjäning

Genom självbetjäning kan din miljö i Safespring skalas upp och ned efter era behov.

I Safespring skalar du enkelt upp och ner och betalar bara för det ni använder. Det är enkelt att sätta kvoter på exempelvis projekt, vilket ger dig full kontroll över nyttjandet av tjänsten och du får en förutsägbar kostnad.

En miljö i Safespring ger:

  • Kostnadsfördelar, betala bara för den kapacitet du behöver idag.
  • Full kontroll på leveransen, självprovisionering via API.
  • Mer effektivt utnyttjande av IT-resurser.
  • Flexibilitet att skala upp och ner din infrastruktur efter behov.
  • Mycket hög säkerhet samt trygghet i du behåller kontrollen över datat.
  • Säkerhetsfunktioner i plattformen som användaren kan styra själv.
Safespring är den föredragna molnplattformen

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer