Safesprings Acceptable Use Policy

En acceptable use policy är en riktlinje som fastställer användning av en viss tjänst, produkt eller programvara på ett godkänt sätt.

Safesprings "Acceptable Use Policy" anger vad som anses vara acceptabelt och vad som inte är det för att förhindra missbruk, kränkningar eller skador på användare, leverantör eller andra parter.

I den här texten fastställer Safesprings policy principer för användningen av deras molntjänster av användare eller partners. Nedan är sammanfattningen av texten i punktlistor:


Läs Acceptable use policy Kontakta oss