Information avseende personuppgifts­­behandling

På den här sidan får du reda på hur vi samlar in och använder personuppgifter på vår webbplats.

För information om hur vi arbetar med dataskyddsåtgärder i våra tjänster, besök i stället vår sida om GDPR i molnet.

Vårt företag

Safespring AB, org. nr. 559075–0245, är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm och ett dotterbolag i Norge. Vi levererar molntjänster baserade på OpenStack och CEPH från flertalet datacenter i Sverige och Norge. Vårt huvudkontor ligger på Rättarvägen 3, 169 68 Solna.

Insamling av personuppgifter

Safespring samlar in och tar emot personuppgifter främst från privatpersonen själv. Vi lagrar uppgifter som skrivs in i kontaktformulär på safespring.com och andra landningssidor.

Vi lagrar också uppgifter som vi tar del av när personer anmäler sig till våra evenemang eller webinarier. Vid affärsrelationer behöver vi samla in sådana personuppgifter som krävs för fakturering, administrativ kontakt och kontoadministration.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför

Uppgifterna som samlas in på det här sättet är huvudsakligen kontaktuppgifter. Bara i undantagsfall kan är detta något annat än ditt namn, din e-mailadress, ditt telefonnummer, din titel och eventuellt din arbetsgivare. Om vi undantagsvis samlar in även annan information framgår det i anslutning till insamlingen.

Syftet med att samla in uppgifterna är att kunna kontakta dig i framtiden, med information om vårt företag och våra produkter, framtida evenemang eller för att undvika att problematiska deltagare (till exempel spammare) dyker upp vid våra webbaserade evenemang.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för vår insamling är dels samtycke, dels berättigat intresse. För överföringar till tredjeland är det antingen samtycke eller standardavtalsklausuler som är den rättsliga grunden.

Hur vi sparar dina uppgifter

Vi sparar dina uppgifter i ett CRM tills dess att du ber oss ta bort uppgifterna därifrån. Vi använder automatiserade bokföringsverktyg som också lagrar dina uppgifter om du är kund eller leverantör och det behövs för våra relationer.

Hur utövar jag min rätt att få uppgifter borttagna eller ändrade?

Skriv till gdpr@safespring.com så löser vi det.

Överföringar till tredjeland

Vissa av våra videomötestjänster överför uppgifter till tredjeland. Vårt CRM och vårt bokföringssystem använder sig också av molntjänster som har huvudkontor i länder utanför EU. Framför allt kontaktuppgifter till personer vi har en marknadsförings- eller kundrelation till kan alltså komma att flyttas till tredjeland.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjeparter.

Dina rättigheter i övrigt

Om du har några frågor om dina rättigheter får du gärna kontakta oss på gdpr@safespring.com.

Du har en rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter och be att vi slutar med den behandlingen. Du har också rätt att få reda på vilka uppgifter vi har om dig, och att ta del av de uppgifterna. Vi förbehåller oss rätten att inte agera på en förfrågan om det vore uppenbart orimligt givet arbetsbördan, eller om vi saknar tillräcklig information för att förstå vem du som riktar frågor mot oss är och hur vi kan hjälpa dig. Slutligen har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Särskild information om webbkakor

Vi har särskild information om webbkakor på den här sidan: https://www.safespring.com/dokument/cookies/

personuppgiftsbiträdesavtal

För mer information om vårt personuppgiftsbiträdesavtal, ta kontakt med din kundkontakt.