Information avseende personuppgifts­­behandling

Safespring tar emot och lagrar uppgifterna som skrivs in i de kontaktformulär som finns på webbplatsen safespring.com

Safespring tar emot och lagrar uppgifterna som skrivs in i de kontaktformulär som finns på webbplatsen safespring.com och våra landningssidor där detta dokument finns i anslutning till formuläret.

Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig, och/eller skapa användarkonton kopplade till våra tjänster (”Ändamålet”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålet är normalt ditt namn, din e-mailadress, ditt telefonnummer, din titel och din arbetsgivare (”Personuppgifterna”).

Note

Safespring AB, org. nr. 559075–0245, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Personuppgifterna.

Den legala grunden för behandlingen av Personuppgifterna för Ändamålet är vårt berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra de tjänster vi erbjuder. Personuppgifterna lagras på ett säkert sätt i linje med vår affärsmodell och du har rätt att när som helst be os radera Personuppgifterna och/eller ange att du inte vill bli kontaktad av oss. Vi kommer att behandla Personuppgifterna så länge du godkänner det. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna.

Dina rättigheter

Om du har några frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, bör dessa ställas till oss via e-postadress gdpr@safespring.com. Dessa kontaktuppgifter kan även användas om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (2016/ 679). Dessa rättigheter är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd. Rättigheterna i dataskyddsförordningen inkluderar:

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Safespring

gdpr@safespring.com

Datainspektionen

datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: +46(0)‭8-657 61 00.‬