Databas som tjänst med hög tillgänglighet

Med bara några enkla klick kan du distribuera ett fullt hanterat, lastbalanserat, högtillgängligt databaskluster för MySQL, MariaDB eller PostgreSQL som ger prestanda, drifttid och enkelhet.

Safespring benefits

Databas-som-tjänst tar hand om allt, vilket ger dig tillgängliga databaser med hög prestanda för dina applikationer.

Tjänsten byggs av vår partner Severalnines på Safespring. Att hantera en komplex, klustrad databasmiljö är en tidskrävande och ofta skrämmande uppgift. Med bara några enkla klick kan du distribuera ett fullt hanterat, lastbalanserat, högtillgängligt databaskluster för MySQL, MariaDB eller PostgreSQL som ger prestanda, drifttid och enkelhet.


Boka demo Kontakta oss

Automatiserade ops med ClusterControl

CCX bygger på ClusterControl, en beprövad plattform för att automatisera och hantera högt tillgängliga MySQL-, MariaDB- och PostgreSQL-distributioner. Föreställ dig din egen virtuella DBA som arbetar 24x7 för att säkerställa att dina kluster alltid är tillgängliga och fungerar optimalt, med backup-hantering för att skydda dina data.

Avancerad trafikkontroll

CCX distribuerar databasmedvetna lastbalanserare för att ge dig full kontroll över att dirigera queries på begäran, optimera anslutningshanteringen, möjliggöra throttling och mycket mer. Den har förmågan att cache queries, vilket gör dina applikationer mer responsiva och ger en bättre slutanvändarupplevelse.

Hög tillgänglighet

CCX erbjuder mycket tillgängliga distributioner för MySQL och MariaDB med hjälp av multi-master Galera-klustring. Funktionerna inkluderar flera skrivbara masters, starkt konsekventa data över servrar, sömlös skalning och snabb failover.

Pris

Prissättningen är förbrukningsbaserad. Du betalar per timme bara för det du använder.

Prissättningskomponenter är antalet server-vCPU:er och tillhörande RAM, mängden förbrukad lagring och datautgångstyp (utgående eller mellan AZ) och mängd.

Instance vCPU RAM (GB) Disk (GB) Pris per nod i timmen
Tiny 2vCPU 4GB 100 2,085 SEK
Small 8vCPU 8GB 100 3,746 SEK
Medium 8vCPU 16GB 100 7,045 SEK
Large 16vCPU 32GB 100 13,609 SEK
X-Large 16vCPU 32GB 500 15,266 SEK
XX-Large 16vCPU 32GB 1000 17,417 SEK
Data Egress Månadspris
Första 1024GB GRATIS
Över 1024 GB 0,95 SEK/GB
Safespring Compute är kärnan av Database as a service

Safespring Compute är kärnan av Database as a service

Safespring körs i datacenter inom Europa och berörs inte av utländsk lagstiftning som CLOUD Act eller FISA 702.Läs mer