Machine learning och AI med GPU-resurser

Bygg moderna lösningar som nyttjar maskininlärning och artificiell intelligens.

Safespring tillhandahåller STACKn som är en helt managerad PostgreSQL-tjänst som kör på vår infrastruktur.

STACKn är en lätt maskininlärningsplattform för datavetenskap som låter forskare samarbeta i ML-projekt där de kan dela datamängder, arbeta i Notebook-miljöer, spåra experiment och servera ML-modeller. STACKn låter också användare distribuera modeller och appar i offentliga eller privata kataloger för att dela modelländpunkter och anpassade dashboardar. STACKn är en molntjänst som byggs på Safespring Compute.

STACKn är ett Django-ramverk som implementerar projektbaserat fleranvändarhantering, autentisering, auktorisering och objektnivåbehörigheter för populära datavetenskapliga verktyg baserade på open source. En intuitiv användargränssnitt låter användare skapa privata eller delade projekt där olika tillgångar distribueras:

  • Lagring: hantera privata och delade lagringsvolymer och objektlagring. Kontrollera åtkomst på projekt- och användarnivå.
  • Miljöer: konfigurera Docker-miljöer och projektmallar för att skapa anpassade arbetsplatser för ML-utveckling.
  • Anteckningsböcker: Jupyter-anteckningsböcker, RStudio
  • Experimentuppföljning: MLFlow
  • Modellregister och servering: MLFlow, Tensorflow Serving, PyTorch Serve och MLFlow Serve.
  • Modellkatalog: publicera och organisera modeller i en katalog, med behörighetskontroll på modellnivå.
  • Dashboards/appar: distribuera och värd Dash, Flask och RShiny UI:er och appar enkelt.

STACKn är mycket anpassningsbart och är den bästa plattformen för maskininlärning i molnet för datavetenskap i Sverige, med fokus på GDPR-överensstämmelse eftersom den är byggd på Safespring IaaS.

Upplev Safespring

Hos safespring betalar du endast för de resurser du konsumerar vilket gör att du slipper licenskostnader. Du får även testa våra tjänster utan kostnad under en period för att enkelt komma igång. Ta första steget och fyll i formuläret nedan.