Prislista och kalkylator

Tillsammans skapar vi en säkrare, och mer kostnadseffektiv digital infrastruktur.

Se våra priser längre ner på den här sidan eller få priskalkylatorn nedladdad till din dator. Priskalkylatorn är en Excel-fil med inbyggd logik för att räkna ut en månadskostnad baserad på dina val.

Det finns många fördelar med infrastruktur som tjänst. Förutom ökad prestanda till längre kostnad slipper du investeria i ny hårdvara och betala för utrymme som inte utnyttjas. Hos oss betalar du endast för de resurser du allokerar.

Ladda ner vår priskalkulator och bygg upp din nuvarande miljö för att se vad du sparar på att flytta till Safespring. I priset ingår hög säkerhet såväl fysisk, logisk och juridisk. Du får även 24/7 support och tillgång till vår självbetjäsningsportal där du kan managera dina instanser efter behov.

Ingen trafikkostnad

Safespring tar inte ut någon trafikkostnad för den data som skickas till eller från våra tjänster. Trafikkostnad, eller Egress cost som det också kallas är en vanligt inlåsningsmekanism. Safespring är byggt på öppna standarder och det är en del av vår filosofi. Läs mer om Egress och Ingress cost i vårt blogginlägg om trafikkostnader.

Safespring Compute

Flavor är en förkonfigurerad instans av en virtuell maskin med en specifik kombination av CPU, RAM och lagring.

Flavors med lokal NVMe-disk

Upptäck vårt sortiment av kraftfulla virtuella servrar, med upp till 32 vCPU och 64 GB RAM, med NVMe lagring upp till 1 000 GB - prissatta från endast 0,67 kr per timme eller 480 kr per 30 dagar!

Produkt ID vCPU RAM (GB) Lokal disk (GB) Per timme Per 30 dagar
FLAVOR-l2. c2 r4. 100 2 4 100 0,67 kr 480 kr
FLAVOR-l2. c2 r4. 500 2 4 500 1,22 kr 880 kr
FLAVOR-l2. c2 r4. 1000 2 4 1 000 1,92 kr 1 380 kr
FLAVOR-l2. c4 r8. 100 4 8 100 1,19 kr 860 kr
FLAVOR-l2. c4 r8. 500 4 8 500 1,75 kr 1 260 kr
FLAVOR-l2. c4 r8. 1000 4 8 1 000 2,44 kr 1 760 kr
FLAVOR-l2. c8 r16. 100 8 16 100 2,25 kr 1 620 kr
FLAVOR-l2. c8 r16. 500 8 16 500 2,81 kr 2 020 kr
FLAVOR-l2. c8 r16. 1000 8 16 1 000 3,50 kr 2 520 kr
FLAVOR-l2. c16 r32. 100 16 32 100 4,36 kr 3 140 kr
FLAVOR-l2. c16 r32. 500 16 32 500 4,92 kr 3 540 kr
FLAVOR-l2. c16 r32. 1000 16 32 1 000 5,61 kr 4 040 kr
FLAVOR-l2. c16 r64. 500 16 64 500 7,36 kr 5 300 kr
FLAVOR-l2. c32 r64.1000 32 64 1 000 9,83 kr 7 080 kr

Flavors utan lokal disk

Safesprings erbjuder en rad kostnadseffektiva virtuella maskiner med varierande vCPU och RAM. Central blocklagring kan köpas till instanserna.

Produkt ID vCPU RAM (GB) Lokal disk (GB) Per timme Per 30 dagar
FLAVOR-b2. c1 r2 1 2 0 0,26 kr 190 kr
FLAVOR-b2. c1 r4 1 4 0 0,42 kr 300 kr
FLAVOR-b2. c2 r4 2 4 0 0,53 kr 380 kr
FLAVOR-b2. c2 r8 2 8 0 0,83 kr 600 kr
FLAVOR-b2 .c4 r8 4 8 0 1,06 kr 760 kr
FLAVOR-b2. c4 r16 4 16 0 1,67 kr 1 200 kr
FLAVOR-b2. c8 r16 8 16 0 2,11 kr 1 520 kr
FLAVOR-b2. c8 r32 8 32 0 3,33 kr 2 400 kr
FLAVOR-b2. c16 r32 16 32 0 4,22 kr 3 040 kr
FLAVOR-b2. c16 r64 16 64 0 6,67 kr 4 800 kr

Central blocklagring

Central blocklagring ger tre kopior av datat utspritt i ett robust CEPH-kluster. Få snabb och pålitlig lagring med Safesprings från endast 1,20 kr per GB per 30 dagar.

Produkt ID Beskrivning Per timme Per 30 dagar
VOLUME-large HDD-backed 3-replica Ceph 0,00167 kr 1,20 kr
VOLUME-fast SSD-backed 3-replica Ceph 0,00500 kr 3,60 kr
VOLUME-snapshot Snapshot of image 0,00167 kr 1,20 kr

Safespring Storage (S3)

Safespring erbjuder två anpassade S3-produkter för olika lagringsbehov: S3-archive för större volymer över längre tid och S3-storage för applikationer som aktivt använder S3-protokollet.

Produkt ID Per TB i 30 dagar
S3-archive Anpassad för större lagringsvolymer över längre tid. 350 kr
S3-storage Anpassad för applikationer som aktivt använder S3-protokollet. 500 kr

Safespring Backup

Safespring erbjuder tre olika backuplösningar. Priserna per GB börjar så lågt som 0,92 kr, vilket ger dig högkvalitativ backup till ett överkomligt pris.

Safespring Backup erbjuder datareduktionsteknik 1 i tjänsten som vanligtvis minskar datamängden mellan 45%-90%. Priset är fastställt per skyddad GB på klienten och per lagrad GB i tjänsten efter deduplicering och komprimering. Dessutom ingår 1TB i det fasta månadspriset för BAAS-small.

Vilken plan är bäst?

Data Usage (GB) Most Cost-effective Service
0 - 5 000 Backup on Demand
5 001 - 7 000 Backup Small
7 001 Backup Large
Produkt ID Fast månadspris Per GB i 30 dagar
BAAS-on.demand 2 N/A 2,45 kr
BAAS-small 3 5 500 kr 1,75 kr
BAAS-large 4 9 500 kr 0,92 kr

Nätverk och Mjukvara

Safespring erbjuder en del mjukvaror och licenser som kan köra ovanpå Safesprings molnplattform.

Nätverk

Safespring erbjuder IPv4 och IPv6 publika IP-adresser, datatrafik (ingress och egress) utan extra kostnad, Reverse DNS-names och Bring Your Own IP-prefixes. Dessutom kan kunder begära en offert för deras hanterade lastbalanserare som kräver egna servrar.

Produkt ID Typ Beskrivning Debitering per Per månad
NET-publicv4 IPv4 Publik IP-adress 25 kr
NET-publicv6 IPv6 Publik N/A 0,00 kr
NET-ingress Datatrafik GB 0,00 kr
NET-egress Datatrafik GB 0,00 kr
NET-mgn.slb Managed SLB Lastbalanserare som kräver egna servrar Instans Begär offert
NET-rdns Reverse DNS names N/A 0,00 kr
NET-byoip Bring your own IP prefixes N/A 0,00 kr

Mjukvara och Licenser

Maximera er infrastruktur med mjukvara som kör optimerat på Safesprings plattform.

Produkt ID Beskrivning Debitering per Per månad
SW-win.ser.2022 Microsoft Windows Server vCPU 175 kr
SW-ms.sql.ser Microsoft SQL Server standard vCPU 1 229 kr
SW-ms.sql.ser.ent Microsoft SQL Server Enterprise vCPU 4 766 kr
SW-nextcloud Nextcloud Hub N/A Begär offert
SW-suse.linux SUSE Linux Enterprise Server N/A Begär offert

Plattformstjänster

Vi erbjuder en komplett hantering av dina Kubernetes-miljöer, inklusive regelefterlevnad, med Compliant Kubernetes. Dessutom erbjuds Managed Elasticsearch, NATS, MariaDB och Redis. Begär en offert idag för att få tillgång till dessa tjänster!

Produkt ID Beskrivning Per månad
PAAS-man.kubernetes24 Managed Compliant Kubernetes 24/7 Begär offert
PAAS-man.kubernetes8 Managed Compliant Kubernetes 8/5 Begär offert
PAAS-man.opensearch Managed Opensearch (ingår i Compliant Kubernetes) Begär offert
PAAS-openshift Ingen support Begär offert
PAAS-man.nats Managed NATS Begär offert
PAAS-man.mariadb Managed MariaDB Begär offert
PAAS-man.redis Managed Redis Begär offert

Support och konsulttjänster

Vi erbjuder olika nivåer av support för molninfrastruktur. Dessutom erbjuder vi erfarna konsulter och projektledare till konkurrenskraftiga priser.

Support

Få tillgång till dedikerad support och teknisk chat genom SUPPORT-standard, medan SUPPORT-premium erbjuder en dedikerad servicekontakt och kvartalsvisa driftsmöten. SUPPORT-base är helt gratis.

Produkt ID Beskrivning Debitering per Pris
SUPPORT-base Support för Safesprings tjänster N/A 0,00 kr
SUPPORT-standard Tillgång till chatt-rum med support och tekniker Total volym 3 % av total volym 5
SUPPORT-premium Dedikerad servicechef med kvartalsvisa driftsmöten Timme Begär offert

Konsulttjänster

Få tillgång till våra erfarna konsulter och projektledare för att optimera din molninfrastruktur till konkurrenskraftiga priser, med juniora experter som börjar på 1 127 kr/timme och seniora experter som når upp till 1 374 kr/timme.

Produkt ID Beskrivning Debitering per Pris
PS-consult.jun Cloud Infrastructure Consultant, junior expertise level Timme 1 127 kr
PS-consult.sen Cloud infrastructure Consultant, senior expertise level Timme 1 374 kr
PS-cloudarch.jun Cloud Infrastructure Architect Consultant, junior expertise level Timme 1 277 kr
PS-cloudarch.sen Cloud Infrastructure Architect Consultant, senior expertise level Timme 1 374 kr
PS-pm.jun Project Manager, junior expertise level Timme 1 139 kr
PS-pm.sen Project Manager, senior expertise level Timme 1 374 kr

Utbildningar

Lär dig allt om moderna IT-tjänster med Safesprings kurspaket, inklusive introduktioner till “infrastruktur som tjänst” och moln-infrastrukturteknik, samt fördjupade kurser om molnstrategi och modern DevOps med “microservices”. Begär offert idag för att ta din verksamhet till nästa nivå!

Produkt ID Beskrivning Längd Debitering per Pris
COURSE-intro.iaas Introduktion till “infrastruktur som tjänst” En dag Tillfälle Begär offert
COURSE-cxo.strategy Molnstrategi för ledningsgrupper En dag Tillfälle Begär offert
COURSE-intro.cloud Introduktion till moln-infrastrukturteknik Fyra dagar Tillfälle Begär offert
COURSE-devops.microservices Modern DevOps och “microservices” Fyra dagar Tillfälle Begär offert

Anteckningar

  1. Dedup är en datareduktion som görs i tjänsten. Beroende på data varierar det normalt mellan 45 % - 90 %.
  2. Priset är per skyddad GB på klienten.
  3. Priset är per lagrad GB i tjänsten efter deduplicering och komprimering. Det ingår 1 000 GB i det fasta månadspriset.
  4. Priset är per lagrad GB i tjänsten efter deduplicering och komprimering.
  5. Supportavgiften debiteras med 3 % av den totala volymen med en lägsta avgift på 1500 SEK per månad.