Safespring S3 Storage

Safespring stödjer S3 och är byggt på marknadsledande lagringsteknologin Ceph.


Läs Solution Brief


Är du i behov av att lagra en stor mängd tillgänglig data? Då är objektlagring en kostnadseffektiv och säker lösning.

Safespring använder S3-protokollet S3 kan användas för att lagra alla typer av objekt, vilket möjliggör användning som lagring för Internetapplikationer, säkerhetskopiering och återställning, katastrofåterställning, dataarkiv, “data lakes” för analys och hybridmolnlagring. som standard för objektlagring. Det gör att data enkelt kan laddas upp och ned från vår svenska infrastruktur, dessutom utan trafikkostnad. Tjänsten är i grunden byggd på lagringsteknologin Ceph Ceph erbjuder katastrofåterställning och dataredundans genom tekniker som replikering, raderingskodning, snapshots och lagringskloning. Det gör systemet både självläkande och självhanterande och syftar till att minimera administrationstiden och andra kostnader. vilket gör Safespring både flexibel och robust. All data lagras dessutom på krypterade hårddiskar.

Med immutable objects blir Safespring en perfekt tjänst för modern offsite backup inom Sverige. Det gör att du kan låsa data och hindra all förändring och radering under en tidsperiod som du själv väljer. Din backup är alltså säkrad och redo när du behöver den.

Safespring Storage benefits

Passar för lagring av känslig data

Hanterar din organisation känslig data som personuppgifter eller skyddsvärd information? Då är Safespring även ett juridiskt säkert alternativ som levereras från säkra datahallar med mycket hög tillgänglighet.

Storage som komplement

Safespring storage kan också vara ett bra komplement med din nuvarande lagringslösning. S3 kan användas för att lagra alla typer av objekt, vilket möjliggör användning som lagring för Internetapplikationer, säkerhetskopiering och återställning, katastrofåterställning, dataarkiv, “data lakes” för analys och hybridmolnlagring. S3 är ett gränssnitt med brett stöd vilket gör att integration kan göras från kommandorad eller inifrån befintliga program eller skript.

Grunden i Safespring Storage är Ceph

Ceph erbjuder katastrofåterställning och dataredundans genom tekniker som replikering, raderingskodning, snapshots och lagringskloning. Det gör systemet både självläkande och självhanterande och syftar till att minimera administrationstiden och andra kostnader. Läs dokumentation.Immutable Objects Solution Brief

Upplev Safespring

Hos safespring betalar du endast för de resurser du konsumerar vilket gör att du slipper licenskostnader. Du får även testa våra tjänster utan kostnad under en period för att enkelt komma igång. Ta första steget och fyll i formuläret nedan.


Safespring S3 Storage

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer