Safespring S3 Storage

Safespring erbjuder lagring av data med hjälp av S3-protokollet, en kostnadseffektiv och säker lösning för lagring av stora mängder tillgänglig data.

S3 Protocol Support

Encrypted Hard Drives

Data Sovereignty

Immutable Objects

Offsite Backup

Cost Effective

Är du i behov av att lagring av data? Då är objektlagring en kostnadseffektiv och säker lösning.

Safespring använder S3-protokoll som används för molnlagring i Sverige av alla typer av objekt, vilket möjliggör användning som lagring för Internetapplikationer, säkerhetskopiering och återställning, katastrofåterställning, dataarkiv, “data lakes” för analys och hybridmolnlagring.

S3 är Safesprings standard för objektlagring. Det gör att data enkelt kan laddas upp och ned från vår svenska infrastruktur, dessutom utan trafikkostnad. Tjänsten är i grunden byggd på lagringsteknologin ceph vilket gör Safespring både flexibel och robust. All data lagras dessutom på krypterade hårddiskar.

Vad är storage-a- a-service?

Vad är IaaS Storage?

IaaS Storage (Infrastructure as a Service Storage) är en typ av molnlagringstjänst som erbjuder företag skalbara och flexibla lagringsmöjligheter i molnet. IaaS Storage gör det enkelt att lagra och hantera data på molnservern, vilket ger dig möjligheten att komma åt dina data var som helst och när som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

Säker och kostnadseffektiv lagring av data

IaaS Storage är en säker och kostnadseffektiv lösning för företag som behöver lagra stora mängder data på ett säkert sätt. Molnlagringstjänster som Safesprings S3-protokoll kan användas för att lagra alla typer av objekt såsom cloud data, data lakes för analys, säkerhetskopiering och återställning av data.

Ceph-teknologi för ökad säkerhet och skalbarhet

Safespring använder Ceph-teknologi för att erbjuda katastrofåterställning och dataredundans. Detta gör Safesprings IaaS Storage självläkande och självhanterande vilket minimerar administrationstiden och andra kostnader. Ceph är också en mycket skalbar teknologi som gör att Safespring Storage kan anpassa sig efter dina lagringsbehov och växa tillsammans med ditt företag.

Immutable objects för modern offsite backup

Safespring Storage erbjuder en modern offsite backup-lösning med immutable objects som gör det möjligt att låsa data och hindra all förändring och radering under en tidsperiod som du själv väljer. Din backup är alltså säkrad och redo när du behöver den.

Fördelar med IaaS Storage

  • Säker och kostnadseffektiv lagring av data i molnet
  • Tillgång till data var som helst och när som helst, så länge du har en internetuppkoppling
  • Självläkande och självhanterande lagringstjänst med Ceph-teknologi
  • Skalbar lösning som kan anpassas efter dina lagringsbehov
  • Modern offsite backup-lösning med immutable objects för extra säkerhet

Sammantaget är IaaS Storage en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för företag som behöver lagra stora mängder data på ett säkert sätt. Safesprings IaaS Storage är en robust och tillförlitlig molntjänst som erbjuder fördelar såsom självläkande och självhanterande lagringsteknik och modern offsite backup-lösning med immutable objects.

Med objektlagring blir Safespring en perfekt tjänst för modern offsite backup inom Sverige för säkerhetskopiering och återställning. Immutable objects gör att du kan låsa data och hindra all förändring och radering under en tidsperiod som du själv väljer. Din backup är alltså säkrad och redo när du behöver den.

Passar för lagring av känslig data

Hanterar din organisation känslig data som personuppgifter eller skyddsvärd information? Då är Safespring även ett juridiskt säkert alternativ som levereras från säkra datahallar med mycket hög tillgänglighet.

Storage som komplement

Safespring storage kan också vara ett bra komplement med din nuvarande lagringslösning. S3 kan användas för att lagra alla typer av objekt, vilket möjliggör användning som lagring för Internetapplikationer, säkerhetskopiering och återställning, katastrofåterställning, dataarkiv, “data lakes” för analys och hybridmolnlagring. S3 är ett gränssnitt med brett stöd vilket gör att integration kan göras från kommandorad eller inifrån befintliga program eller skript.

Grunden i Safesprings lagringslösning är Ceph

Det finns flera fördelar med att Safespring Storage är baserat på Ceph. En av de största fördelarna är att Ceph erbjuder katastrofåterställning och dataredundans genom tekniker som replikering, raderingskodning, snapshots och lagringskloning. Detta gör systemet både självläkande och självhanterande, vilket minimerar administrationstiden och andra kostnader. Dessutom är Ceph en mycket skalbar teknologi, vilket innebär att Safespring Storage kan anpassa sig efter dina lagringsbehov och växa tillsammans med ditt företag. Ceph är också en mycket pålitlig teknologi med hög tillgänglighet, vilket gör Safespring Storage till en robust och tillförlitlig lagringstjänst.

Fördelarna med Ceph

Ceph erbjuder katastrofåterställning och dataredundans genom tekniker som replikering, raderingskodning, snapshots och lagringskloning. Det gör systemet både självläkande och självhanterande och syftar till att minimera administrationstiden och andra kostnader.

Låt oss bjuda på lunch och en lagringslösning

Låt oss bjuda på lunch och en lagringslösning

Säkra dina data i molnet. Storskalig lagring är avgörande för alla datadrivna företag. Låt oss bjuda på lunch, boka in en tid idag!

Ring +46 76-629 25 02 hello@safespring.com

Upplev Safespring

Hos safespring betalar du endast för de resurser du konsumerar vilket gör att du slipper licenskostnader. Du får även testa våra tjänster utan kostnad under en period för att enkelt komma igång. Ta första steget och fyll i formuläret nedan.