Låt era utvecklare fokusera på kärnverksamheten

Kör er applikation på en managerad Kubernetes-plattform


Boka demo


Compliant Kubernetes passar bolag som vill att interna utvecklare ska få fokusera på att skapa kundnytta medan den underliggande plattformen är fullt managerad.

Fördelarna med Kubernetes Platform as a Service

  • Skala upp med samma antal interna utvecklare
  • Ingen infrastrukturs- eller Kubernetes Admin kompetens krävs
  • Öppen källkod med dokumentation av hög kvalité
  • Kan integreras med dina verktyg och programmeringsspråk
  • 24/7 eller Business
Hour Support
  • GDPR Compliant

Stärk ditt team med extern expertis inom DevOps och Kubernetes

Safespring och Compliant Kubernetes som en driftad helhetslösning.

Vår partner är certifierade Kubernetes service providers Kraven är att minst tre ingenjörer har erhållit certifieringen “Certified Kubernetes Administrator (CKA)". Bolagets affärsmodell ska klara av att ta emot väldigt stora företagskunder. skaparna av den öppna Kubernetes-distributionen Compliant Kubernetes och en aktiv medlem Cloud Native-communityt. Förutom managerade tjänster erbjuder vi kompletterande utbildningar och konsulttjänster.

Safespring benefits

Varför Compliant Kubernetes?

Kubernetes är inte säkert out-of-the-box. Compliant Kubernetes designades utifrån ISO27001 och är en säkerhetshärdad Kubernetes-distribution innehållande de komponenter och konfiguration du behöver för observerbarhet och säkerhet - från dag ett.

Utforska källkoden

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

30 min om Compliant Kubernetes

30 min om Compliant Kubernetes

Skicka in dina frågor till våra kunniga medarbetare på stockholmskontoret så får du snabbt svar.info@safespring.com

Bakgrund

Därför väljer många MedTech-bolag att flytta hem sin patientdata till Europa.

De flesta tjänster som vänder sig till vårdaktörer innehåller person­uppgifter som namn, telefonnummer, hemadresser och i många fall patientjournaler som behöver hanteras med stor försiktighet.

Personuppgifter regleras av dataskydds­förordningen i Sverige, GDPR och patientdatalagen. Hanterar ni patient- och journaluppgifter utan att följa GDPR?

Om tjänsten som hanterar personuppgifter och ligger i en amerikansk molntjänst bryter vårdinrättningen mot Dataskyddsförordningen (GDPR) enligt EU domstolens utslag i juli 2020.

Därför ställer Sveriges regioner och kommuner tydliga krav att personuppgifterna ligger hos svenska molntjänstleverantörer med samma kapacitet och flexibilitet som de stora internationella alternativen. Svenska molnplattformar som Safespring lagrar data i Sverige och sorterar under svensk lag.

Öka din konkurrenskraft inom Europa med rätt molntjänst och öka er försäljning.

Låt era utvecklare fokusera på kärnverksamheten

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer