Safespring är den föredragna plattformen för forskning och utbildningssektorn

Över 60 lärosäten använder Safespring via Sunet, Sikt eller direkt genom GÉANTs OCRE-ramavtal.

Stockholms Universitet använder Safesprings tjänster. Polarforskningssekretariatet använder Safesprings tjänster. Umeå Universitet använder Safesprings tjänster. SUNET använder Safesprings tjänster. Athena Research and Innovation Athena Research and Innovation Sikt använder Safesprings tjänster. NORDUnet (Nordic Infrastructure for Research & Education) använder Safesprings tjänster. Högskolan i Skövde använder Safesprings tjänster. Örebro Universitet använder Safesprings tjänster. Uppsala universitet Pedagogiska institutionen använder Safesprings tjänster. SciLifeLab använder Safesprings tjänster. NBIS använder Safesprings tjänster. Göteborgs universitet använder Safesprings tjänster. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) använder Safesprings tjänster. Konsthögskolan använder Safesprings tjänster. Karlstads universitet använder Safesprings tjänster. Mittuniversitetet använder Safesprings tjänster. Lunds Universitet använder Safesprings tjänster. Södertörns universitet använder Safesprings tjänster. Rise använder Safesprings tjänster. Kungliga Biblioteket använder Safesprings tjänster. Naturhistoriska riksmuseet använder Safesprings tjänster. Karolinska Institutet använder Safesprings tjänster. Enskilda Högskolan i Stockholm använder Safesprings tjänster. Vetenskapsrådet använder Safesprings tjänster. Nasjonalmuseet i Oslo använder Safesprings tjänster. NLA Högskolan använder Safesprings tjänster. NTNU använder Safesprings tjänster. Arkitektur-och-designhögskolan i Oslo använder Safesprings tjänster. Konsthögskolan i Oslo använder Safesprings tjänster. Stockholms Universitet använder Safesprings tjänster. Polarforskningssekretariatet använder Safesprings tjänster. Umeå Universitet använder Safesprings tjänster. SUNET använder Safesprings tjänster. Athena Research and Innovation Athena Research and Innovation Sikt använder Safesprings tjänster. NORDUnet (Nordic Infrastructure for Research & Education) använder Safesprings tjänster. Högskolan i Skövde använder Safesprings tjänster. Örebro Universitet använder Safesprings tjänster. Uppsala universitet Pedagogiska institutionen använder Safesprings tjänster. SciLifeLab använder Safesprings tjänster. NBIS använder Safesprings tjänster. Göteborgs universitet använder Safesprings tjänster. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) använder Safesprings tjänster. Konsthögskolan använder Safesprings tjänster. Karlstads universitet använder Safesprings tjänster. Mittuniversitetet använder Safesprings tjänster. Lunds Universitet använder Safesprings tjänster. Södertörns universitet använder Safesprings tjänster. Rise använder Safesprings tjänster. Kungliga Biblioteket använder Safesprings tjänster. Naturhistoriska riksmuseet använder Safesprings tjänster. Karolinska Institutet använder Safesprings tjänster. Enskilda Högskolan i Stockholm använder Safesprings tjänster. Vetenskapsrådet använder Safesprings tjänster. Nasjonalmuseet i Oslo använder Safesprings tjänster. NLA Högskolan använder Safesprings tjänster. NTNU använder Safesprings tjänster. Arkitektur-och-designhögskolan i Oslo använder Safesprings tjänster. Konsthögskolan i Oslo använder Safesprings tjänster.

Vi på Safespring har lång erfarenhet av att leverera molninfrastrukturtjänster till forsknings- och utbildningssektorn. Vår plattform möjliggör öppna standarder, GDPR-efterlevnad och låter dig behålla digital suveränitet.

Safesprings datacenter är direktanslutna till NREN-nätverket för att ge dig bästa möjliga prestanda utan dataöverföringskostnader.

Vi är mycket glada över att ha kvalificerat oss för OCRE-ramavtalet. Ramavtalet låter oss stödja forsknings- och utbildningssektorn med våra moderna, API-baserade tjänster som stöder federerad inloggning för att möjliggöra enkel inloggning. Safesprings tjänster används av över 60 universitet, institutioner och forskningsplattformar och vi hoppas också kunna vara en del av din digitala framtid. Välkommen att ta kontakt med oss!

Data Suveränitet

Anslutning till Sunet

GDPR Compliant

Ramavtal genom OCRE

Kostnads-effektivt

Öppen källkod

Vårt engagemang för innovation inom forskning och utbildning

Safespring är stolta över att stödja forskning och utbildning, och vi förstår att dessa sektorer står inför unika utmaningar och behov. Vårt engagemang för innovation, samt vårt samarbete med OCRE, gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som främjar forskningssamverkan, tillgång till högkvalitativa resurser och hållbar utveckling.

Som en pålitlig partner inom forskning och utbildning erbjuder vi:

  1. Stöd för forskningsprojekt genom säker datahantering och anpassade molninfrastrukturer.
  2. Erbjudande av molnbaserade lösningar som främjar digital transformation inom utbildning, såsom e-lärande och samarbetsplattformar.
  3. Integrerade tjänster för att underlätta datainsamling, analys och lagring, vilket främjar effektiv forskning och snabbare resultat.
  4. Anpassad support och expertis för att säkerställa att era institutioners specifika krav och behov uppfylls.

Vår expertis och partnerskap med OCRE gör att vi kan leverera de bästa och mest effektiva lösningarna för att möjliggöra forskning och utbildning av hög kvalitet. Låt Safespring vara er partner för att förverkliga er fulla potential inom forskning och utbildning.

SciLifeLabs forskning på Safespring

SciLifeLabs forskning på Safespring

Vår Compute-tjänst spelar en avgörande roll i att stödja vetenskaplig forskning. Ett framstående exempel är vårt samarbete med SciLifeLab, där vi hjälper till att driva genombrott inom livsvetenskaperna.Läs mer

OCRE Cloud Funding for Research

Den 15 september 2020 lanserade OCRE sin första finansieringsanrop för antagande av molntjänster som är tillgängliga via OCRE IaaS + ramavtal. Två efterföljande projektanrop planeras att öppnas i februari respektive juli 2021.

Under detta första molnfinansieringssamtal syftar OCRE till att finansiera konsumtionen av infrastruktur-molntjänster (IaaS, PaaS, SaaS, marknadsplats) av projekt som kan bli tydliga utställningar för fördelarna med att använda molntjänster för att positivt påverka forskningsresultat. Läs mer på https://www.ocre-project.eu/funding-opportunities

Så handlar du tjänster på OCRE-avtalet

För att handla Safesprings tjänster via OCRe-avtalet, kontakta Safespring direkt.

Safesprings tjänster är redo att användas. Om du är inom akademisk sektor i Europa eller kopplad till Sunet eller Sikt, kan du enkelt använda vår molnplattform som redan är upphandlad enligt OCRE-avtalet.

Daniel Melin

Daniel Melin

Jag är ansvarig affärsutvecklare för akademisk- och offentlig sektor och hjälper dig att använda våra tjänster som redan är upphandlade enligt OCRE-avtalet.

Ring +46 (0)76 868 00 59 daniel.melin @safespring.com