Safespring | Safesprings molnplattform för partners

Safesprings molnplattform för partners

Vår djupa kompetens och våra egenproducerade tjänster tillsammans med samarbeten gör oss mycket flexibla.
Safespring är en svensk moln-och infrastrukturleverantör som levererar en plattform skapad för korrekt hantering av personuppgifter och känslig data.

Safespring Partner Key points

Vinn upphandlingar tillsammans med oss

Med er tjänst på Safesprings plattform får ni en starkare erbjudande vid upphandlingar.

Molntjänster växer över 20 procent per år och står i snitt för elva procent av totala IT-budgeten i dagsläget. Molntjänster i upphandlingar väntas med detta också öka och även kraven för korrekt hantering av personuppgifter och känslig data.

Med Safespring som underleverantör kan ni bjuda på flera upphandlingar med mera specifika krav. Vi vill gärna hjälpa er i de fallen där dessa frågor avropas och är viktiga. Vi har lång erfarenhet och ett starkt nätverk inom upphandling. Vi ger er även en dedikerat kontaktperson och supportväg.


Ring oss Hitta kontaktperson

Inga tveksamma underleverantörer

Vår plattform tar bort den komplexa processen för partners att granska och utvärdera flera underleverantörer och i sin tur deras underleverantörers leverantörer. Safespring hanterar data korrekt och där tar trappan med underleverantörer slut.

Safesprings molntjänst berörs inte av domar som ogiltighetsförklaringen av Privacy Shield (Schrems  II), CLOUD Act eller FISA 702 som amerikanska molnleverantörer gör.

Safespring Partner Key points

Vår plattform har aldrig behövt kompromissa med svensk- eller europeisk lagstiftning. Korrekt hantering av personuppgifter i molnet har varit en debatt länge och det har inte lagts fram en lösning. I stället har många enskilda individer eller företag valt att tolka frågan olika och det enda vi vet är att rättsläget bara blir mera komplext och åtstramat.

Som partners till Safespring kan ni garantera era kunder en korrekt hantering av personuppgifter och annan känslig data utan kompromiss. Med datacenter i Sverige och som ett helt svenskt bolag garanterar vår plattform trygghet, både tekniskt och juridiskt, att data stannar i Sverige och hanteras korrekt.

Några av våra partners

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev