Applikationsutvecklare

Med våra molntjänster kan du antingen producera lösningar där infrastrukturen är delad mellan många kunder, eller där det finns behov på en lösning per kund.
Våra tjänster är mångsidiga och är ett mycket bra fundament för många olika typer av tillämpningar. Ett område där de är särskilt starka är att producera SaaS-tjänster eftersom skalbarhet och flexibilitet är viktiga komponenter.

Med våra molntjänster kan du antingen producera lösningar där infrastrukturen är delad mellan många kunder, eller där det finns behov på en lösning per kund. Du kan oavsett enkelt få en effektiv och stabil drift. Oavsett om din tjänst använder sig av Linux/Unix/Windows maskiner eller har tagit steget mot containers har vi lösningen för dig.

Hög säkerhet

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att era tjänster som produceras på våra plattformar enklare kan uppfylla eventuella krav på var och hur slutkunders data lagras i er tjänst.

Kontakta oss för att se hur vi kan stötta dig i din affär!

Kontakta Safespring

Safespring Logotyp

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev