Safespring | Safespring är en hållbar container
plattform för innovativa bolag

Safespring är en hållbar container
plattform för innovativa bolag

MedTech, EdTech eller andra moderna bolag som söker Compliant Kubernetes, Databastjänster och mer.
Safesprings molnplattform är mångsidig och ett mycket bra fundament för många olika typer av tillämpningar. Plattformen är väl utformad för SaaS-tjänster eftersom skalbarhet och flexibilitet är viktiga komponenter.


Compliant Kubernetes gives you all the benefits of a modern container platform running in Nordic data centers without you having to care about operations.

Vi lockar kunder från de stora molnleverantörerna genom att erbjuda en hållbar plattform utan inlåsning.

Med våra molntjänster kan du antingen producera lösningar där infrastrukturen är delad mellan många kunder, eller där det finns behov på en lösning per kund. Du kan oavsett enkelt få en effektiv och stabil drift. Oavsett om din tjänst använder sig av Linux/Unix/Windows maskiner eller har tagit steget mot containers har vi lösningen för dig.

Hög säkerhet

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att era tjänster som produceras på våra plattformar enklare kan uppfylla eventuella krav på var och hur slutkunders data lagras i er tjänst.

Kontakta oss för att se hur vi kan stötta dig i din affär!

Kontakta Safespring

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev