Safespring är en hållbar infrastrukturtjänst för innovativa bolag

Medtech, EdTech eller andra moderna bolag som söker Compliant Kubernetes, Databastjänster och mer.

Safespring är en mångsidig plattform och ett mycket bra fundament för många olika typer av tillämpningar. Safespring är väl utformad för SaaS-tjänster där skalbarhet och flexibilitet är viktiga komponenter.


Compliant Kubernetes gives you all the benefits of a modern container platform running in Nordic data centers without you having to care about operations.

Vi lockar kunder från de stora molnleverantörerna genom att erbjuda en hållbar plattform utan inlåsning.

Med våra molntjänster kan du antingen producera lösningar där infrastrukturen är delad mellan många kunder, eller där det finns behov på en lösning per kund. Du kan oavsett enkelt få en effektiv och stabil drift. Oavsett om din tjänst använder sig av Linux/Unix/Windows maskiner eller har tagit steget mot containers har vi lösningen för dig.

Hög säkerhet

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att era tjänster som produceras på våra plattformar enklare kan uppfylla eventuella krav på var och hur slutkunders data lagras i er tjänst.

Kontakta oss för att se hur vi kan stötta dig i din affär!

Kontakta Safespring