Safespring är en helt svensk molnplattform

Safespring tillhandahåller säkra och hållbara molntjänster utan inlåsning

Svenska molntjänster

Digital suveränitet genom svenska molntjänster byggd med öppna standarder och öppen källkod.

Våra molntjänster gör det möjligt att både uppfylla kraven på kontroll och datasäkerhet samtidigt som ni drar nytta av den kostnadseffektivitet och flexibilitet som moderna molntjänster ger.

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att det långsiktigt är enkelt för er att uppfylla dataskyddsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Daniel Melin

Daniel Melin

Jag är ansvarig affärsutvecklare för akademisk och offentlig sektor och hjälper dig se hur Safespring kan bli en del av er digitala infrastruktur.

Ring +46 (0)76 868 00 59 daniel.melin @safespring.com

Ramavtal

Safesprings tjänster går att avropa genom Statens inköpscentrals befintliga ramavtal, Informations­försörjning och Programvaru­lösningar, där vi är underleverantör.

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa dig att använda lagliga och lämpliga molntjänster.

Safespring

Upptäck molntjänster byggda på öppenhet, hållbarhet och säkerhet. Med vårt engagemang för öppna standarder och gröna datacenter, erbjuder vi en trygg och effektiv molnplattform. Läs vidare för att se vad som gör Safespring unikt.

Öppen källkod

Alla Safesprings molntjänster är byggda med öppen källkodskomponenter eftersom dessa är branschstandard och är de tekniskt mest avancerade programvarorna som finns.

Öppna standarder

Alla Safesprings molntjänster använder öppna standarder eftersom vi, till skillnad från flera av våra konkurrenter, inte tror på leverantörsinlåsning. Vi tror instället att vi är så bra och kostnadseffektiva att kunderna vill stanna kvar av fri vilja.

Hållbarhet

Alla Safesprings molntjänster levereras från moderna och hållbara datacenter i Sverige. Exempelvis använder vi endast grön el, har hög energieffektivitet och tar till vara på restvärmen.

Juridisk säkerhet

Eftersom Safespring är ett svenskt personalägt företag med datacenter i Sverige behöver du inte fundera över om kommande domar från EU-domstolen kommer påverka t.ex. er personuppgiftsbehandling.

Kollektivavtal

Samtliga medarbetare på Safespring omfattas av kollektivavtal och vi är medlemmar i Almega. Fråga gärna din nuvarande leverantör om alla deras anställda omfattas av kollektivavtal.

Politisk säkerhet

Eftersom Safespring är ett svenskt personalägt företag med datacenter i Sverige kan inte politiska beslut i t.ex. USA påverka tillhandahållandet av våra molntjänster.