Safespring är en hållbar molnplattform och godkänd av GAIA-X

Safespring går att upphandla genom Kammar­kollegiets ramavtal programvaru­lösningar.


Se fireside chat 16/12


Safespring benefits

Ramavtal

Safesprings tjänster går att upphandla genom befintliga ramavtal där vi är underleverantör.

Kammarkollegiet - Programvarulösningar

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg.

Ett exempel är när kund avropar molntjänst tillsammans med konsulttjänster. Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster.

Safespring är underleverantör till:

Safespring är underleverantör till Redpill Linpro och Cybercom

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa dig att tryggt nyttja en molnlösning och samtidigt uppfylla lagar och regler.


Kontakta Safespring

Ta tillbaka kontrollen och få digital suveränitet

Våra tjänster gör det möjligt att både uppfylla kraven på kontroll och datasäkerhet samtidigt som ni drar nytta den kostnadseffektivitet, flexibilitet som moln- och infrastrukturtjänster ger.

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att du kan uppfylla GDPR och Dataskyddsförordningen.

White paper

Nu när molntjänster som lyder under amerikansk lagstiftning sannolikt inte kan användas vid en upphandling har vi på Safespring släppt ett white paper om det nya rättsläget.

Detta white paper tar upp förutsättningarna efter domen och rekommendationer till organisationer inom EU, det är uppdelat i fyra kapitel.

  • Schrems II-avgörandet (del I),
  • marknadsstrukturen för molntjänster och samverkan mellan tekniska krav och juridik (del II),
  • olika svenska aktörers roll för vidareutvecklingen av denna marknadsstruktur och särskilt behovet av koordinering av insatser på statlig nivå (del III)
  • och en kort beskrivning av vägen framåt (del IV).

Läs direkt
Safespring är en hållbar molnplattform och godkänd av GAIA-X

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer