Innovativa Use case: Utforska vår plattforms potential

Dessa fallstudier belyser hur företag och organisationer över olika sektorer har utnyttjat vår molninfrastruktur för att driva innovation, effektivisera drift och säkra kritiska data.

Göteborgs Universitet tar kontroll över sina backuper

Safespring Backup

Göteborgs Universitet tar kontroll över sina backuper

Genom att kunna lägga upp organisationen i en hierarkisk struktur så kan Göteborgs Universitet följa upp förbrukningen och även sätta upp egna regler för intern debiteringRead more
Scaleout Systems levererar GDPR-säker maskininlärning med Safespring

Safespring Compute

Scaleout Systems levererar GDPR-säker maskininlärning med Safespring

Andreas Hellander, en av grundarna av Scaleout Systems, betonar att det gemensamma värdet av datasäkerhet och användning av öppen källkod har varit en stark grund i samarbetet med Safespring.Read more
Med Safespring kan Elastisys kunder fokusera på att utveckla sina digitala tjänster

Safespring Compute

Med Safespring kan Elastisys kunder fokusera på att utveckla sina digitala tjänster

Elastisys, i samarbete med Safespring, erbjuder compliance-anpassade Kubernetes-lösningar. COO Rob McCuaig belyser vikten av partnerskap och databehandling inom EU.Read more
En flexibel och säker molntjänst för life science forskning

Safespring Private Cloud

En flexibel och säker molntjänst för life science forskning

Läs om hur Safespring levererade molnbaserade VM- och lagringstjänster till SciLifeLab, för att stödja deras avancerade life science-forskning och hantering av stora datamängder.Read more