Kundreferenser

Safesprings tjänster når bland annat universitet, högskolor och forskningsmiljöer som är anslutna till de nationella forskningssätena i Skandinavien.

Referenser

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer