Låt era utvecklare fokusera på kärnverksamheten

Kör bland annat Compliant Kubernetes som en managerad tjänst.

Kör ni Kubernetes idag eller planerar ni att göra det? Det här är en möjlighet för er att lämna över driften till certifierade experter och samtidigt öka er kontroll och säkerhet.

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

Stärk ditt team med extern expertis inom DevOps och Kubernetes

Tillsammans med Elastisys erbjuder Safespring Compliant Kubernetes som en driftad helhetslösning.

Vår partner är certifierade Kubernetes service providers skaparna av den öppna Kubernetes-distributionen Compliant Kubernetes och en aktiv medlem Cloud Native-communityt. Förutom managerade tjänster erbjuder vi kompletterande utbildningar och konsulttjänster.

Safespring benefits

Avsnitt

Varför Compliant Kubernetes?

Kubernetes är inte säkert out-of-the-box. Compliant Kubernetes designades utifrån ISO27001 och är en säkerhetshärdad Kubernetes-distribution innehållande de komponenter och konfiguration du behöver för observerbarhet och säkerhet - från dag ett.

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

Affärscase

Affärscase

FindOut valde att flytta hela sin lösning från Google Cloud till Compliant Kubernetes på svensk infrastruktur.Läs mer

Bakgrund

Därför väljer många bolag att flytta hem sin data till Europa.

De flesta tjänster inom SaaS innehåller personuppgifter som namn, telefonnummer, hemadresser och i många fall patientjournaler som behöver hanteras med stor försiktighet.

Personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen i Sverige, GDPR och patientdatalagen. Hanterar ni patient- och journaluppgifter utan att följa GDPR?

Om tjänsten som hanterar personuppgifter och ligger i en amerikansk molntjänst bryter vårdinrättningen mot Dataskyddsförordningen (GDPR) enligt EU domstolens utslag i juli 2020.

Därför ställer Sveriges regioner och kommuner tydliga krav att personuppgifterna ligger hos svenska molntjänstleverantörer med samma kapacitet och flexibilitet som de stora internationella alternativen. Svenska molnplattformar som Safespring lagrar data i Sverige och sorterar under svensk lag.

Öka din konkurrenskraft inom Europa med rätt molntjänst och öka er försäljning.

Safespring Compute är kärnan i Compliant Kubernetes

Safespring Compute är kärnan i Compliant Kubernetes

Vår infrastrukturtjänst kör i säkra datacenters inom EU och påverkas inte av utländska lagar som CLOUD Act eller FISA 702.Läs mer