Scaleout Systems levererar GDPR-säker maskininlärning med Safespring

Andreas Hellander, en av grundarna av Scaleout Systems, betonar att det gemensamma värdet av datasäkerhet och användning av öppen källkod har varit en stark grund i samarbetet med Safespring.

Intresset och efterfrågan för maskininlärning och AI har exploderat den senaste tiden. Samtidigt pågår en diskussion kring insyn i vilken data modellerna är tränade på och vad man ger ifrån sig när man använder tjänsterna.

Går det överhuvudtaget att använda om man ska följa GDPR? Scaleout Systems med sitt Scaleout Studio, i kombination med Safesprings infrastruktur, gör det möjligt för företag att komma igång med AI på ett säkert sätt.

Andreas Hellander är en av de fem grundarna på Scaleout Systems. Här berättar han mer om samarbetet med Safespring.

Federerad maskininlärning som uppfyller dataskyddskrav

Efterfrågan på Scaleouts lösningar fortsätter öka. Företaget utvecklar ML-plattformen Scaleout Studio som tillgängliggör verktyg för maskininlärning. En helt unik funktionalitet är att Studio erbjuder ökad datasäkerhet och förbättrad integritetsnivå genom federerad maskininlärning. Resultatet är möjligheten att samarbeta kring AI utan att riskera exponering av privat eller känslig data. Detta är särskilt viktigt i en tid när reglerande krav, som exempelvis GDPR, ställer höga krav på dataskydd. Därför har de valt att samarbeta med Safespring. Andreas berättar:

– Samarbetet med Safespring fungerar väldigt bra. Genom att kombinera integritetshöjande tekniker och säker molninfrastruktur levererar vi smarta lösningar till våra kunder, som i sin tur använder plattformen för att utveckla AI-lösningar inom bland annat preventivt underhåll, fraud detection, och energioptimering i fordonsflottor.

Andreas Hellander, VD på Scaleout

Gemensamma värderingar är en stark grund i samarbetet

Safesprings fokus på datasäkerhet spelar en central roll i partnerskapet eftersom Scaleout Systems värdesätter en säker och pålitlig molninfrastruktur. Eftersom de verkar internationellt och även mot andra leverantörer, ser de stora fördelar med en svensk publik molnplattform – så pass att de nu kör både sin egen utveckling och produktion på Safespring.

Dessutom finns det gemensamma värderingar som stärker förståelsen mellan bolagen. Båda företagen använder sig av öppen källkod och delar visionen om en mer lokal, kollaborativ och säker molnmiljö.

– Safespring är en kulturell matchning för oss, och är dessutom en bra sparringpartner när det kommer till att utveckla nya innovativa lösningar, säger Andreas. Vårt samarbete har lett till att Scaleout’s lösningar för maskininlärning nu är tillgängliga som tjänst i Safesprings molninfrastruktur.

Andreas Hellander, VD på Scaleout

Stora mängder data ställer höga krav på lagringen

Eftersom maskininlärning kräver stora mängder data för att kunna träna och utveckla modeller ställer Scaleout Systems höga krav på Safespring. Skalbarhet, tillgänglighet av datalagring och beräkningskraft är avgörande faktorer.

Frågan om digital suveränitet spelar också in när det gäller valet av datacenter och molntjänstleverantör. Andreas berättar:

– Eftersom maskininlärning och AI-initiativ av detta slaget kräver hantering av stora mängder känslig data, är det viktigt att företag har kontroll och kan förlita sig på en pålitlig leverantör med hög datasäkerhet och integritet.

Andreas Hellander, VD på Scaleout

3 tips från Andreas till dig som överväger svenskt moln

1. Ha gemensamma värderingar

I ett samarbete där ni delar samma grundtanke kring mjukvarutveckling utvecklingsdeologi kan ni sparra varandra till utveckling i rätt riktning.

2. Välj en leverantör med öppen källkod

Då får du tillgång till en flexibel, transparent och anpassningsbar infrastruktur. Dessutom är det enklare att jobba vidare och göra kontinuerliga förbättringar istället för att vara bunden till leverantörens utveckling.

3. Undvik potentiella inlåsningseffekter

Överanvändning av tjänster och API:er specifika för en leverantör kan leda till inlåsningseffekter. Så kan även “dolda” kostnader såsom egresskostnader. Idag finns alla förutsättningar för att arbeta “cloud native” på ett sätt som ger dig flexibilitet och på så sätt undvika inlåsningar. Det är särskilt viktigt när du jobbar med ny teknik som maskininlärning där verktyg utvecklas snabbt.

Vill du också ha en säker och långsiktig partner för din datalagring?

Det ska vara enkelt för dig att hantera stora mängder data på ett effektivt och säkert sätt. Därför har Safespring sett till att enkelt sammanställa vanliga frågor om IT-säkerhet och compliance. Och vill du ha rekommendationer specifika för din verksamhet, hör av dig!

Petter Hylin

Petter Hylin

Jag är försäljningschef för Safespring i Sverige och hjälper dig gärna att komma igång.

Ring +46 (0)73 533 65 21 petter.hylin@safespring.com