OpenShift kör smidigt på Safesprings plattform

Med OKD-community-installer kan du snabbt få ett OpenShift-cluster up-and-running.

Safespring OpenShift benefits

Containrar kräver flexibilitet. Safesprings plattform är skapad för skalbarhet, hög säkerhet och är optimerat för OpenShift-clusters resurskrav.

Safesprings Compute-tjänst ger dig alla resurser som krävs för att köra OKD, open source versionen av Kubernetes som bygger på Red Hat OpenShift.

Kör ni OpenShift on-prem idag? Med en svensk molntjänst som grund för ert OKD-cluster får ni både skalbarheten och säkerheten hos en managerad infrastruktur­plattform. Låt era utvecklare fokusera på OpenShift och betala endast för de resurser ni förbrukar.

Installera OKD med community installeren

Lär dig allt som krävs för att sätta upp RedHat OpenShift (OKD) på Safesprings molnplattform.

Med dessa verktyg kan du tillhandahålla ett OKD-kluster på ungefär en timme. Installationen ger ett minimalt OKD-kluster med tre control plane noder och två arbetsnoder med minimal instans­storlek. Clusteret kan skaleres upp och ned baserad på endrade input parameters og ny kjörning av ansible playbook.

På Safesprings Openstack-baserade infrastruktur­plattform kan du snabbt distribuera ett OKD-kluster med vår verktyg för att instansiera kluster.


Hämta OKD-installer

Detta behöver du för att köra igång

Terraform-modulen

Kärnan i vårt framtagna verktyg är Terraform-modulen som tillhandahåller alla nödvändiga resurser som ett OKD-kluster behöver för att sätta ihop sig själv, dvs. beräkna noder med olika roller (boot, control plane, worker), blocklagring, säkerhet, grupper, nätverk, DNS-poster, nyckelpar, och så vidare. Modulen är så generell som den kan vara. Installationsverktygen anvendar terraform-modulen till all provisionering av infrastruktur. Modulen kallas upp direkt mot github i installasjonsverktygen, i cluster-konfigurasjonsmallen “cluster.tf.js”.

Indataparametrar

För att tillhandahålla klustret behöver det en stor mängd indataparametrar. Du kan välja att tillhandahålla dessa parametrar för att passa dina behov, men vi gjorde ett abstraktionslager som täcker vardagliga användningsfall för att göra detta så enkelt som möjligt. Det verktyg vi tagit fram ser till att du har alla beroenden på plats och gör den nödvändiga konfigurationen från mallar.

Verktyget tar några få ingångar som klusternamn, DNS-domän, S3-bucket (för den stora ignition-filen för startnoden) och konverterar dessa till användbara parametrar för Terraform-modulen. En mallgenererad “cluster.tf” innehåller dessa parametrar och referenser till modulen. Filen “cluster.tf” används för provisioneringen.

Resultat

Installationen ger ett minimalt OKD-kluster med controle plane noder och två arbetsnoder med minimal instansstorlek. Du kan åsidosätta instansstorleken och andra parametrar (som antalet olika noder) genom filen “settings.yml”.


Hämta OKD-installer

Upplev Safespring

Hos safespring betalar du endast för de resurser du konsumerar vilket gör att du slipper licenskostnader. Du får även testa våra tjänster utan kostnad under en period för att enkelt komma igång. Ta första steget och fyll i formuläret nedan.