SAFESPRING

STORAGE

Lagring som tjänst

Safesprings molnbaserade lagring finns i tre olika utföranden och är baserad på den marknadsledande lagringsprodukten Ceph. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet. Data lämnar aldrig Sverige då datahallarna befinner sig fysiskt inom landet. All data lagras på krypterade hårddiskar. Tjänsten är flexibel och fullt automatiserad. Användaren kan själv med få, enkla steg skapa nya volymer.

Fast

Lagringstjänsten är optimerad för snabb lagring (IOPS) och operativsystem. Tjänsten används tillsammans med Safespring Compute och provisioneras i självbetjäningsportalen eller via API.

Large

Lagringstjänsten är balanserad mellan pris och prestanda. Tjänsten lämpar sig väl för fillagring. Tjänsten används tillsammans med Safespring Compute och provisioneras i självbetjäningsportalen eller via API.

Active

Lagringstjänsten är en objektlagringstjänst. Safespring exponerar ett S3-gränssnitt genom vilket det går att ladda upp och ner filer. S3 är ett gränssnitt med brett stöd vilket gör att integration kan göras från kommandorad eller inifrån befintliga program eller skript. Tjänsten är optimerad för stor och billig lagringsyta och lämpar sig väl för applikationer som läser eller skriver stora datamängder, typ E-arkiv eller webbapplikationer för att publicera data.

Datahallar Inom Landets Gränser

Safesprings molntjänster produceras i datahallar som befinner sig inom landets gränser och sorterar under den lokala lagstiftningen, inte minst personuppgiftslagen (PUL). Datahallarna har en mycket hög nivå av fysisk säkerhet. All data lagras på krypterade diskar. Alla underliggande system i molnplattformen har en hög nivå av säkerhetshärdning (SELinux). Plattformen är redundant upprättad för att nå hög tillgänglighet samtidigt som systemkomponenterna kontinuerligt och automatiskt uppdateras, baserat på en CI/CD-miljö.

Köp Lagring Baserat På Era Faktiska Behov

Nu kan ni köpa lagring baserat på faktiska behov och användningsmönster. Molnlagring är flexibelt att sätta upp; istället för att spendera veckor och månader på att installera komplicerad infrastruktur kan den behövda kapaciteten köpas inom några minuter. Genom en självbetjäningsportal kan tjänsten skalas uppåt eller nedåt vid behov.

LAGRING SOM TJÄNST

Safesprings molnbaserade lagring (STaaS) finns i tre utföranden och är baserad på den marknadsledande lagringsteknologin Ceph. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet.

TESTA GRATIS