Utbildning och forskning

Vi har mångårig erfarenhet att arbeta med den akademiska sektorn och har mycket god förståelse för arbetssätt och utmaningar.




Vi har mångårig erfarenhet att arbeta med den akademiska sektorn och har mycket god förståelse för arbetssätt och utmaningar.

Vi är även medlemmar i Swedish Edtech Industry för att bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Våra lösningar gör att forskning och utbildning kan dra nytta av de möjligheter som infrastruktur- och molnlösningar kan ge genom kostnadseffektivitet, flexibilitet och skalbarhet. Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör det möjligt för dig att leva upp till lagar och regler.

Om ni arbetar med högre utbildning eller forskning och är ansluten till SUNET gör vårt ramavtal med Nordunet / SUNET / Uninett att du enkelt kan avropa våra tjänster, utan att göra någon separat upphandling.

Läs mer på SUNETS webbplats

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa dig att tryggt nyttja en molnlösning och samtidigt uppfylla lagar och regler.

Kontakta Safespring

Läs mer om Swedish Edtech Industry

Safespring Logotyp

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev