Kommuner

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att du kan uppfylla eSams rekommendationer.


Kommuner har speciella krav på sig kring hur data lagras och behandlas.

Våra tjänster gör det möjligt att både uppfylla dessa och samtidigt dra nytta den kostnadseffektivitet, flexibilitet och skalbarhet som moln- och infrastrukturtjänster ger.

Att vi är ett svenskt bolag som producerar tjänsterna i Sverige gör att du kan uppfylla eSams rekommendationer.

Läs eSams rekommendationer

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa dig att tryggt nyttja en molnlösning och samtidigt uppfylla lagar och regler.

Kontakta Safespring

White paper

Nu när molntjänster som lyder under amerikansk lagstiftning sannolikt inte kan användas vid en upphandling har vi på Safespring släppt ett white paper om det nya rättsläget.

Detta white paper tar upp förutsättningarna efter domen och rekommendationer till organisationer inom EU, det är uppdelat i fyra kapitel.

  • Schrems II-avgörandet (del I),
  • marknadsstrukturen för molntjänster och samverkan mellan tekniska krav och juridik (del II),
  • olika svenska aktörers roll för vidareutvecklingen av denna marknadsstruktur och särskilt behovet av koordinering av insatser på statlig nivå (del III)
  • och en kort beskrivning av vägen framåt (del IV).

Hämta white paper


Kommuner

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer