Safespring certifieras som en grön tjänst av The Green Web Foundation

Safespring säkerställer att deras datacenter använder 100% förnyelsebar energi och har valt att låta deras tjänster certifieras av "The Green Web Foundation" för att bekräfta deras hållbarhetsprestanda. Läs mer om hur Safespring arbetar för att bli en grönare organisation.

Vi på Safespring är stolta över att vara ett företag som arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan.

Ett viktigt steg vi har tagit är att säkerställa att våra datacenter använder 100% förnyelsebar energi. Genom att välja förnyelsebar energi undviker vi koldioxidutsläpp som annars skulle vara skadliga för miljön.

För att bekräfta vår hållbarhetsprestanda, har vi valt att låta våra tjänster certifieras av “The Green Web Foundation”. Denna organisation arbetar för att stärka internet som en grön plats och certifierar företag som använder förnybar energi för sin webbsida och sina digitala tjänster. Att ha våra tjänster certifierade av The Green Web Foundation är ett steg i rätt riktning för att bli en grönare organisation.

För att bekräfta vår hållbarhetsprestanda, har Safespring valt att låta våra tjänster certifieras av “The Green Web Foundation”.

Men det är inte bara vår användning av förnybar energi som gör oss till en hållbar verksamhet. Alla våra datacenter är designade för att ha ett PUE under 1,3. PUE står för “Power Usage Effectiveness” och är en viktig faktor för att mäta energieffektiviteten för ett datacenter. En PUE på under 1,2 innebär att vi använder minimal mängd energi för att driva våra datacenter, vilket är en viktig del av att minska vår miljöpåverkan.

Vi på Safespring kommer fortsätta att arbeta för att minska vår miljöpåverkan och fortsätta att vara en hållbar verksamhet. Vi är stolta över vårt miljöarbete och vi är fast beslutna att göra vår del för att skydda vår planet.