Safespring är svensk medlem i GAIA-X

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

Safespring är svensk medlem i det europeiska samarbetsprojektet, GAIA-X som etablerar en organisation i Sverige.

Initiativtagare är Ericsson, City Network & Netnod. Syftet är att öka regionens förmåga att vara självförsörjande inom digital infrastruktur och främja innovation baserat på europeisk datalagstiftning.

Vad är GAIA-X?

GAIA-X är ett europeiskt samarbetsprojekt för molninfrastruktur och syftar till att öka regionens självförsörjning inom digital infrastruktur.

Projektet, som är initierat av företag och organisationer som använder molntjänster och som behöver en öppen och flexibel miljö för innovation baserad på europeisk datalagstiftning, etablerar nu en organisation i Sverige. GAIA-X är ett europeiskt samarbetsprojekt för molninfrastruktur och syftar till att öka regionens självförsörjning inom digital infrastruktur.

Projektet, som är initierat av företag och organisationer som använder molntjänster och som behöver en öppen och flexibel miljö för innovation baserad på europeisk datalagstiftning, etablerar nu en organisation i Sverige.

Stockholm den 20 april, 2021 – Det europeiska samarbetsprojektet för molntjänster, GAIA-X, har etablerat en organisation för samarbete i Sverige. Det övergripande målet för GAIA-X är att öka Europas självförsörjande av digital infrastruktur och skapa en öppen och flexibel miljö för digitala innovation baserad på regionens datalagstiftning. Initiativtagarna till den svenska organisationen är Ericsson, Netnod och City Network. Samtidigt har Skatteverket uppdraget att för regeringens räkning bevaka GAIA-X.

GAIA-X är bildat av regeringarna i Tyskland och Frankrike som ett direkt svar på ett antal tunga industriföretags behov av alternativ till utomeuropeiska molntjänster för sin digitalisering. Europeiska företag, myndigheter och privatpersoner är idag i princip helt beroende av utomeuropeiska molntjänster, som många gånger inte är förenliga med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Europas behov av att stärka sin digitala suveränitet är även en viktig fråga för EU-kommissionen som ser en europeisk digital infrastruktur som avgörande för Europas långsiktiga konkurrenskraft.

Under de senaste 10-15 åren har Sverige och resten av EU sakta men säkert blivit helt beroende av några få företag utanför EU för att hantera vår datainfrastruktur. Detta hämmar inte bara möjligheten till självständigheten i världens största ekonomi, utan placerar också vår mest värdefulla tillgång, vår data, utanför den europeiska jurisdiktionen. Som en förespråkare för laglig och kompatibel behandling av information var det självklart att vara en av initiativtagarna till den svenska GAIA-X organisationen, säger Johan Christenson, VD och grundare av City Network.

Projektets centrala del består av en digital marknadsplats där privat och offentlig sektor i Europa kan komma åt digitala tjänster inom åtta definierade delområden för innovation; industri 4.0/SME, smarta städer, finans, hälsa, offentlig sektor, mobilitet, lantbruk och energi. Alla tjänster under respektive delområde utvecklas för att kunna användas över landsgränser inom hela EU. Mot bakgrund av detta är öppenhet och transparens viktiga utgångspunkter för alla delprojekt inom GAIA-X.

– Vi ser det som självklart att en transportinfrastruktur ska vara transparent och robust. Val av molntjänst ska inte behöva bero på konnektivitet utan andra parametrar, säger Patrik Fältström, Teknik- och Säkerhetsskyddschef på Netnod.

Den svenska organisationen för GAIA-X riktar sig till alla som verkar inom den digitala industrin, företag, universitet och offentlig sektor. Det kan handla om organisationer som har en specifik digital tjänst eller teknik och vill göra den tillgänglig via GAIA-X, eller verksamheter som vill delta i redan existerande projekt inom ramen för GAIA-X i Sverige eller något annat medlemsland.

– Europa måste bygga en datainfrastruktur som bygger på värden såsom öppenhet, tillgänglighet och värnandet utav den personliga integriteten. I det sammanhanget kommer GAIA-X att spela en nyckelroll i utformningen av nästa generations datatjänster i Europa. Med tanke på de extremt olika potentiella användarna av GAIA-X-datatjänster, allt ifrån lagring utav personliga data såsom foton och brev, till processkritiskindustridata, är det avgörande för GAIA-X att tillhandahålla ett brett utbud av användningsfall och krav. Därför uppmuntrar vi svensk industri och svenska myndigheter att engagera sig i GAIA-X och särskilt i det svenska GAIA-X navet för att utveckla användningsfall och krav som hjälper till att säkra framgång från ett svenskt perspektiv, säger Per Beming, Head of Standard & Industry Initiatives, Ericsson.

För mer information om GAIA-X svenska verksamhet, vänligen besök www.gaiax.se. Information om det centrala initiativet finns www.gaia-x.eu.

Kontakt

Presskontakt GAIA-X Sverige

Carl Forsström
+46 708 33 02 10
carl.forsstrom@beachfrontpr.se.