Strategiskt samarbete inom AI med Scaleout

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

Strategiskt samarbete inom AI för att främja den svenska digitaliserings­strategin

Framtids­säkra din organisation genom att ta kontroll över din data och AI system med en svensk moln­leverantör och ett öppet, flexibelt svenskt ramverk för maskininlärning.

AI och maskininlärning blir allt viktigare i många olika typer av företag. Data har ett stort värde, och den som kan utnyttja sin data bäst får en konkurrensfördel. Scaleout i samarbete med Safespring lanserar ett kraftfull lösning för företag som enkelt vill komma igång med AI och positionera sig inför framtiden.

Den snabba datadrivna utvecklingen är en utmaning för organisationer

Data utvecklas i snabb takt mot att bli en strategisk resurs för både näringsliv och offentlig sektor. Att data och information i allt större omfattning finns i digitalt format leder även till framväxten av nya affärsmodeller, vilket förväntas påverka de flesta branscher och de flesta företag. I en sådan digital strukturomvandling är det sannolikt att vissa företag kommer att försvinna, vissa förändras och nya tillkomma.

Det digitala skiftet innebär ett ökat beroende av mjukvaror samt att mjukvarubolagens betydelse ökar i samhället. Den alltmer integrerade roll som mjukvara har i samhället innebär att mjukvaruutvecklare utvecklas till vår tids samhällsbyggare.

Den stora utmaningen för organisationer är att etablera data som en central resurs och implementera de analytiska resurser som är nödvändiga för att dra nytta av den växande och värdefulla datamängden.

Enorma möjligheter för de som tidigt ser möjligheterna

Utvecklingen inom maskininlärning och AI har accelererat under de senaste åren och det har gjorts avsevärda framsteg vad gäller algoritmer och verktyg för att analysera data. Maskininlärning är inte längre ett alternativ utan ett centralt verktyg för att hantera de stora datamängder som genereras och för att klara av den växande konkurrensen.

De organisationer som nyttjar data för att utveckla både tjänster, produkter och affärsmodeller och nya tillämpningar som nyttjar stora datamängder växer fram. För organisationer innebär det fördelar som kostnadseffektivisering, automatisering av processer och flöden, förbättra intäktsgenerering via ökade kundinsikter, och personalisering, dra nytta av framtagning av bättre beslutsunderlag samt, skapa prediktioner om framtiden som exempelvis göra prognoser hur marknader utvecklas, när maskiner behöver underhåll och liknande.

Scaleout lanserar nu en öppen plattform för AI och maskininlärning som bygger på Safesprings infrastruktur för att underlätta digital innovation inom organisationer.

“Vi vill göra det enkelt för organisationer att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Med Safespring som partner kan vi erbjuda en lösning som gör det möjligt att accelerera upptagandet av AI med bibehållen kontroll över hela värdekedjan,” säger Daniel Zakrisson medgrundare till Scaleout.

Tjänsten finns tillgänglig hos Safespring med Scaleout som expert partner och mjukvaruleverantör av AI system.

“Den som äger informationen har makten och det är viktigare än någonsin att hålla fast vid de överenskomna GDPR-reglerna och andra lagar som säkrar våra europeiska värderingar och den personliga integriteten. Därför är samarbetet med Scaleout extra viktigt då det tillåter företag att ha kontroll över både data och de värden man kan extrahera ut data,” säger Fredric Wallsten VD på Safespring.

STACKn används i produktion av både stora och små organisationer

Som exempel är STACKn grunden för en portal för maskininlärning hos SciLifeLab (en ledande nationell infrastruktur för life science i Sverige), det är basen i en svensk testbädd för federerad maskininlärning tillsammans med AI Sweden, Hewlett Packard, Zenuity, med flera, STACKn ingår i ett paneuropeiskt projekt inom flygtrafikledning där Eurocontrol, Swiss Airlines, SITA Aero, och andra aktörer är med, samt i små uppstartsbolag som Smart Recycling (en lösning som minskar kostnader och koldioxidutsläpp inom återvinning), Prosilico (ett verktyg som bedömer kemiska strukturers påverkan och toxiska effekter i den mänskliga kroppen) för att nämna några.

Under hösten hålls en serie webbinarier som demonstrerar STACKn i Safesprings regi där Scaleout demonstrerar lösningen genom att driftsätta en maskininlärningsmodell på 30 minuter. Klicka här för att delta på webbinarierna och läs mer om STACKn här https://stackn.ai.

Safespring (Org.nr: 559075-0245)

Safespring producerar infrastruktur som tjänst. Hos oss lämnar din data aldrig din kontroll, du lagrar och processar datan inom landets gränser. Öppen källkod och öppna standarder är grunden i vår programmerbara infrastruktur oavsett om det är vår Compute- eller Storage-tjänst du kostnadseffektivt utnyttjar i vår plattform.

Scaleout (Org.nr: 559095-6438)

STACKn är en ny kraftfull tech-stack utvecklat av Scaleout Systems AB som integrerar de mest använda öppna lösningarna för att skapa en skalbar maskininlärningsmiljö byggd på cloud-native principer. STACKn täcker hela livscykelhanteringen för en maskininlärningsmodell samt sköter automatisering och orkestrering. Det är flexibelt och kan anpassas till olika miljöer på ett smidigt sätt. Det är byggt för att man snabbt ska kunna komma igång med maskininlärning och ta AI till produktion.