Uppgradering av Safesprings Compute plattform

Vi förbättrar integration med lagringsplattformen Ceph vilket kommer att göra ett antal diskberoende operationer snabbare.

I enlighet med Safesprings mål att ligga i fas med OpenStacks officiella versioner (med en fördröjning på 3 månader för att säkerställa stabilitet) är nu arbetet med att uppgradera till den senaste versionen Ocata i full gång.

Uppgraderingen förväntas förbättra integration med lagringsplattformen Ceph vilket kommer att göra ett antal diskberoende operationer snabbare.

Detaljer kring själva uppgraderingen finns att läsa på https://status.safespring.com.