Hur du hanterar det osäkra läget i och med GDPR och CLOUD Act

EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.

Hämta   


Ladda ner White Paper

Detta white paper handlar särskilt om EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.

Fyll i din jobbmail...

Läs om ytterligare två data-säkerhets­avtal mellan USA och EU som kan ogiltigförklaras i vårt blogginlägg.

Den är varken början eller slutet på EU:s sedan länge pågående ansträngningar att förbättra skyddet av individens data samt rätt till privatliv. Dessa rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter i EU och samtliga medlemsstater är bundna av dem på områden som faller under EU:s kompetens i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget 2009 (1). EU förstärker därmed sitt försprång över USA när det gäller rättsliga skydd för individers rätt till privatliv och data.

EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield

Nu när molntjänster som lyder under amerikansk lagstiftning sannolikt inte kan användas vid en upphandling har vi på Safespring släppt ett white paper om det nya rättsläget.

Detta white paper tar upp förutsättningarna efter domen och rekommendationer till organisationer inom EU, det är uppdelat i fyra kapitel.

  • Schrems II-avgörandet (del I),
  • marknadsstrukturen för molntjänster och samverkan mellan tekniska krav och juridik (del II),
  • olika svenska aktörers roll för vidareutvecklingen av denna marknadsstruktur och särskilt behovet av koordinering av insatser på statlig nivå (del III)
  • och en kort beskrivning av vägen framåt (del IV).

Hämta white paper


KONTAKTA SAFESPRING