Hur du hanterar det osäkra läget i och med GDPR, CLOUD Act samt prövningen av SCC och Privacy ShieldHämta   


Ladda ner White Paper

Detta white paper handlar särskilt om EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.

Fyll i din jobbmail...

Läs om ytterligare två data-säkerhets­avtal mellan USA och EU som kan ogiltigförklaras i vårt blogginlägg.

Den är varken början eller slutet på EU:s sedan länge pågående ansträngningar att förbättra skyddet av individens data samt rätt till privatliv. Dessa rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter i EU och samtliga medlemsstater är bundna av dem på områden som faller under EU:s kompetens i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget 2009 (1). EU förstärker därmed sitt försprång över USA när det gäller rättsliga skydd för individers rätt till privatliv och data.

Safespring Logotyp
KONTAKTA SAFESPRING