Att tänka på när det gäller CLOUD act och GDPR

Detta whitepaper handlar särskilt om EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.
Allmänna dataskyddsförordningen (eng: GDPR) trädde i kraft den 25:e maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Den är varken början eller slutet på EU:s sedan länge pågående ansträngningar att förbättra skyddet av individens data samt rätt till privatliv. Dessa rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter i EU och samtliga medlemsstater är bundna av dem på områden som faller under EU:s kompetens i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget 2009 (1). EU förstärker därmed sitt försprång över USA när det gäller rättsliga skydd för individers rätt till privatliv och data.

Detta white paper handlar särskilt om EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.

Ladda ner White Paper

   
   
   

Genom att skicka in formuläret godkänner du våra villkor.

Safespring Logotyp
KONTAKTA SAFESPRING