Hur du hanterar det osäkra läget i och med GDPR, CLOUD Act samt prövningen av SCC och Privacy Shield

Detta whitepaper handlar särskilt om EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.
Allmänna dataskyddsförordningen (eng: GDPR) trädde i kraft den 25:e maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Läs om ytterligare två data-säkerhets­avtal mellan USA och EU som kan ogiltigförklaras i vårt blogginlägg.

Den är varken början eller slutet på EU:s sedan länge pågående ansträngningar att förbättra skyddet av individens data samt rätt till privatliv. Dessa rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter i EU och samtliga medlemsstater är bundna av dem på områden som faller under EU:s kompetens i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget 2009 (1). EU förstärker därmed sitt försprång över USA när det gäller rättsliga skydd för individers rätt till privatliv och data.

Detta white paper handlar särskilt om EU-rättens och amerikansk rätts bestämmelser om gränsöverskridande dataöverföringar samt aktuella rättsfall som kan komma att påverka detta.

Ladda ner White PaperSafespring Logotyp
KONTAKTA SAFESPRING