Politisk säkerhet

Kopplingen mellan politisk- och juridisk säkerhet i en tid där förändringstakten är hög.

Dynamiken i politisk säkerhet

Detta avsnitt ger en djupgående analys av hur politiska rörelser och beslut kan påverka företagens operativa och strategiska beslut. Det understryker vikten av att förstå och navigera i det politiska landskapet för att säkerställa långsiktig stabilitet och framgång.

I detta avsnitt diskuterar Gabriel Paues, molnarkitekt på Safespring, och Amelia Andersdotter, ansvarig för risk och regelefterlevnad på Safespring, den komplexa dynamiken mellan politisk och juridisk säkerhet. De utforskar hur politiska beslut snabbt kan ändra de juridiska ramverken som företag måste navigera inom, särskilt i en EU-kontext.

Samtalet börjar med en diskussion om sambandet mellan politiska och juridiska osäkerheter. Gabriel och Amelia förklarar hur dessa faktorer är sammanflätade men ändå skiljer sig åt i stabilitet och förutsägbarhet. Amelia ger exempel från EU där politiska beslut snabbt kan förändras, vilket skapar utmaningar för företag som måste anpassa sig till nya regelverk.

Boka demo med Gabriel

Boka demo med Gabriel

Prata direkt med vår molnarkitekt Gabriel om hur er applikation kan byggas på Safesprings digitala infrastruktur.Boka demo

I detta avsnitt

  1. Politiska vs. Juridiska ramverk: Diskussionen om hur politiska beslut påverkar de juridiska ramarna för företag.
  2. Tidshorisont för politisk säkerhet: Utforskningen av hur snabbt politiska förändringar kan inträffa och dess påverkan på företag.
  3. Inflytande på EU-nivå: Diskussionen om EU-kommissionens roll och hur beslut på EU-nivå påverkar medlemsstaterna.
  4. Geopolitisk säkerhet: Analysen av hur geopolitiska risker påverkar nationella och företagsstrategier.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.