Logisk säkerhet

Strategier för att stärka säkerheten genom logiska åtgärder

Utforska logisk säkerhet

Detta avsnitt ger en djupgående förståelse för hur företag kan använda logisk säkerhet för att stärka sin totala säkerhetsstruktur, vilket är avgörande för att skydda känslig information i en alltmer osäker digital miljö.

I detta avsnitt diskuterar Amelia Andersdotter, ansvarig för risk och regelefterlevnad på Safespring, och Gabriel Paues, molnarkitekt, konceptet logisk säkerhet och dess betydelse för datadrivna företag. De utforskar hur logiska säkerhetsåtgärder kan komplettera fysiska säkerhetsåtgärder för att erbjuda ett omfattande skydd.

Amelia och Gabriel belyser olika aspekter av logisk säkerhet, inklusive kryptering, datalagring och redundanta system som skyddar data även vid fysiska fel. De diskuterar också moderna tekniker som containerisering och konfidentiell databehandling, som skyddar data både under bearbetning och i vila, vilket minskar risken för obehörig åtkomst.

Boka demo med Gabriel

Boka demo med Gabriel

Prata direkt med vår molnarkitekt Gabriel om hur er applikation kan byggas på Safesprings digitala infrastruktur.Boka demo

I detta avsnitt

  1. Logisk säkerhet förklarad: Diskussion om hur logisk säkerhet integreras med fysisk säkerhet för att skydda företagsdata.
  2. Kryptering och backup: Hur kryptering och backupstrategier är kritiska komponenter i logisk säkerhet.
  3. Redundans och arkivering: Utforskning av redundans, arkivering och deras roll i att säkerställa dataåterställning och lagring.
  4. Flexibilitet och migration: Diskussion om hur logisk säkerhet underlättar flexibilitet och möjliggör säker migration mellan olika plattformar och leverantörer.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.