Juridisk säkerhet

En djupdykning i juridiska utmaningar och strategier för europeiska företag och organisationer.

Förstå juridisk säkerhet

Detta avsnitt ger insikt i hur företag kan navigera och hantera juridisk säkerhet på ett effektivt sätt, vilket är avgörande för långsiktig framgång och regelefterlevnad.

I detta avsnitt utforskar två experter från Safespring konceptet juridisk säkerhet och dess betydelse för datadrivna företag. Gabriel Paues, Cloud Arkitekt, och Amelia Andersdotter, expert på risk och regelefterlevnad, delar med sig av sina insikter.

Dialogen inleds med en översikt av vad juridisk säkerhet innebär, specifikt inom ramen för SaaS- och PaaS-verksamheter. De diskuterar viktiga aspekter såsom lagar och regleringar som påverkar företag i Sverige och EU, samt de långa tidshorisonterna för juridiska processer.

Amelia belyser olika källor till juridiska krav, inklusive EU-nivån och den svenska nationella nivån. Hon tar upp specifika exempel som dataskyddsförordningen och patientdatalagen. De diskuterar även de tekniska och praktiska utmaningar som företag står inför när de måste anpassa sig till långsamma rättsliga förändringar, samt behovet av flexibla IT-infrastrukturer som kan justeras vid ändringar i juridiska krav.

Boka demo med Gabriel

Boka demo med Gabriel

Prata direkt med vår molnarkitekt Gabriel om hur er applikation kan byggas på Safesprings digitala infrastruktur.Boka demo

I detta avsnitt

  1. Juridiska kravkällor: Diskussionen om EU-nivå och svensk nivå av juridiska krav som påverkar företagens IT-infrastruktur.
  2. Tidshorisont för säkerhet: Diskussion om de långa tidshorisonterna för juridiska processer och deras påverkan på företags verksamhetsstrategier.
  3. Tekniska standarder och rättslig tillämpning: Samtalet om hur tekniska standarder integreras i lagstiftning och dess betydelse för IT-säkerhet.
  4. Flexibel IT-infrastruktur: Diskussionen om att använda öppna standarder och plattformar som Kubernetes för att hantera juridiska risker.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.