Fysisk säkerhet

Hur fysisk säkerhet påverkar datadrivna företag och deras molntjänster

Förstå fysisk säkerhet

Detta avsnitt ger en grundlig översikt över hur datadrivna företag kan skydda sin fysiska infrastruktur mot olika hot. Att säkra den fysiska miljön är avgörande för att skydda känslig information och upprätthålla verksamhetens kontinuitet.

I detta avsnitt diskuterar Amelia Andersdotter, ansvarig för risk och regelefterlevnad på Safespring, och Gabriel Paus, molnarkitekt på Safespring, vikten av fysisk säkerhet för datadrivna företag. De betonar kritiska aspekter som säkerhet i datacenter, biometriska åtkomstsystem, samt tillförlitliga system för kyla, ström och brandbekämpning.

Amelia och Gabriel utforskar hur certifieringar som ISO 27001 kan verifiera att underleverantörer uppfyller höga standarder för fysisk säkerhet. De diskuterar också hur fysisk säkerhet fungerar som en grundpelare för dataskydd i molnbaserade miljöer, där både fysiskt och logiskt skydd måste samverka för att skapa en robust säkerhetsstruktur.

Boka demo med Gabriel

Boka demo med Gabriel

Prata direkt med vår molnarkitekt Gabriel om hur er applikation kan byggas på Safesprings digitala infrastruktur.Boka demo

I detta avsnitt

  1. Fysisk säkerhet definieras: Diskussion om vad fysisk säkerhet innebär och dess grundläggande komponenter i skyddet av datacenter.
  2. Certifieringars roll: Hur Safespring använder certifieringar för att garantera säkerhetsstandarder hos sina leverantörer.
  3. Konsekvenser av fysiska säkerhetssystem: Berättelse om hur ett brandsläckningssystem oavsiktligt skadade data genom vibrationer, illustrerande vikten av noggrann planering och installation.
  4. Integration av fysisk och logisk säkerhet: Diskussion om hur fysisk säkerhet integreras med logisk säkerhet för att skapa ett omfattande skydd.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.