Flexibel säkerhet

Hur applikationers flexibilitet förbättrar säkerheten.

Utforska flexibel säkerhet

Detta avsnitt belyser vikten av att bygga system med inbyggda säkerhetsmekanismer på applikationsnivå för att hantera och minimera risker i en alltmer flexibel och dynamisk digital miljö.

I detta avsnitt diskuterar Amelia Andersdotter, risk och regelefterl­evnadsansvarig på Safespring, tillsammans med Gabriel Paues, molnarkitekt på Safespring, hur flexibel säkerhet kan tillämpas för att stärka skyddet av applikationer. De utforskar flexibilitetens roll i att skapa robusta och säkra miljöer, där applikationer kan anpassa sig snabbt utan att kompromissa med säkerheten.

De inleder med att förklara hur moderna programvaru­utvecklings­tekniker, som containerisering, ger applikationer möjligheten att köras oberoende av den underliggande hårdvaran och infrastrukturen. Gabriel betonar hur containrar kan minska beroendet av specifika operativsystem och hårdvaru­resurser, vilket leder till att uppdateringar och underhåll kan utföras mer effektivt och med mindre störningar.

Boka demo med Gabriel

Boka demo med Gabriel

Prata direkt med vår molnarkitekt Gabriel om hur er applikation kan byggas på Safesprings digitala infrastruktur.Boka demo

I detta avsnitt

  1. Definition av flexibel säkerhet: Diskussion om vad flexibel säkerhet innebär och dess fördelar för datadrivna företag.
  2. Containerteknologi: Hur containrar revolutionerar flexibel säkerhet genom att isolera applikationer från den underliggande infrastrukturen.
  3. Migrationskostnader: Diskussion om utmaningar med migration trots användning av flexibel säkerhetsteknik som containrar.
  4. Säkerhetsstrategier i applikationen: Utforskning av hur applikations­baserad säkerhet kan möjliggöra större flexibilitet och mobilitet för tjänster.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.