Demo av Sunet Backuptjänst

Sunet Backup har inbyggt skydd för ransomware och en portal där du enkelt sköter kontrollen av er skyddade data.

Gabriel Paues från Safespring går igenom Sunet Backuptjänst BaaS tillsammans med Anders Nilsson, tjänsteförvaltare från Sunet och Christian Pettersson.

Fördelar med Sunet Backup

  1. Hög säkerhet: Våra säkerhetskopior krypteras under transit med TLS 1.2 och kan också konfigureras för att krypteras klientsidan för ännu högre säkerhet automatiskt.
  2. Utmärkt skalbarhet: Safespring Backup kan skydda många terabyte data med minimal administrativ ansträngning tack vare sina funktioner för data livscykelautomatisering.
  3. Flexibel administration: Vår användarvänliga, självbetjäningsportal förenklar inställningen av nya noder, generering av nycklar och hierarkisk hantering av användarkonton.
  4. Multi-tenancy och rollbaserat åtkomstkontroll: Vår lösning möjliggör delegation av servrar till olika delar av organisationen och ger IT-administratörer granulär kontroll över åtkomst.
  5. Avancerad rapportering och automatisering: Med vår avancerade rapportmotor och REST-API kan du enkelt följa upp statusen för dina säkerhetskopior och automatisera administrativa uppgifter.
  6. Compliance ready: Safespring Backup körs från svenska datacenter av Safespring som är ett svenskt bolag vilket skyddar er från lagar som CLOUD Act och FISA 720 som annars bryter mot GDPR.

Kontakt

Anders Nilsson, Sunet
anders@sunet.se

Gabriel Paues, Safespring
gabriel.paues@safespring.com

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.