Lär dig lyckas med containers och Kubernetes

Ta chansen att lära dig hur du lyckas med dina container- och Kubernetes-initiativ, även i hårt reglerade branscher där data-säkerhet och regelefterlevnad är A och O

Johan Tordsson, CTO på Elastisys och cloud-forskare på Umeå Universitet, går igenom grunderna för containers, cloud-native och Kubernetes.

Utifrån Elastisys erfarenhet av transformations-resor i en mängd olika branscher och CNCFs cloud native trail map tar Johan upp bland annat:

  1. Lärdomar, best practices och fallgropar att undvika för att på bästa sätt kunna dra nytta av tekniken.
  2. Vad är business caset för att göra den här omställningen?
  3. Vilka är de lågt hängande frukterna?
  4. Hur kan organisationer ta sig an förändringen beroende på hur långt man kommit på resan?

Containers och Kubernetes är tekniker som ingår i det bredare angreppssätt till mjukvaruutveckling och drift som kallas cloud native. Detta har blivit extremt populärt senaste åren och möjliggör snabbare utvecklingscykler, högre tillgänglighet och ger oberoende till enskilda molnleverantörers plattformar.

Kubernetes är det snabbast växande open source-projektet i världen och det med flest utvecklare efter Linux. Populariteten hos utvecklare för containers växer explosionsartat och merparten av alla applikationer kommer de närmaste åren att distribueras och konsumeras i form av containers.

Agenda för webbinariet:

  1. Kort intro av Safespring
  2. Presentation av Elastisys
  3. Containers och Kubernetes
  4. Vad är Elastisys Compliant Kuberneters?
  5. Frågor och Svar

Det här är Elastisys

Elastisys utvecklar och driftar en egen distribution, Compliant Kubernetes, för kunder med hårda krav på säkerhet och regelefterlevnad. Elastisys har under flera år hjälpt bolag och organisationer över hela Europa med transformationer mot modern, container-baserade mjukvaruutveckling med hjälp av open source-verktygen i cloud-native ekosystemet.

Compliant Kubernetes som managerad tjänst på Safespring

Compliant Kubernetes som managerad tjänst på Safespring

Kör Kubernetes som en tjänst. Med omfattande säkerhetsmekanismer är Compliant Kubernetes en helhetslösning för säker hantering av ert behov av Kubernetes.Kom igång!

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.