Hantering av Pods, Deployments & StatefulSets

Vi ger dig en grund i att hantera applikationer som involverar både tillståndslösa och tillståndsbaserade komponenter.

Avsnitt 2

Hantering av Pods, Deployments och StatefulSets

Gabriel Paues från Safespring och Lars Larsson från Elastisys ger dig en djupare förståelse för hur Pods, Deployments och StatefulSets fungerar, och hur du kan använda dem för att bygga och skala dina applikationer på Kubernetes. Efter att ha tittat på detta avsnitt kommer du att ha en stark grund i att hantera applikationer som involverar både tillståndslösa och tillståndsbaserade komponenter.

Princip 01 Using Controllers for Pods
Princip 11 Force co-location of or spreading out Pods as needed

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.