Pre-ingest, hur säkerställa flexibilitet och säkerhet?

Vi går igenom hur e-arkiveringens utmaningar kan lösas med serverkapacitet och tillfällig lagring.

Om webbinariet

Finns det möjlighet att tillfälligt utöka resursbehov samt bara betala för den mäng och tid som de facto används?

En av de vanligaste hindren vid e-arkivering är att producent och/eller mottagare underskattat den mängd minne och processorkraft som kan komma att behövas för att flytta, transformera, konvertera samt paketera de data och de digitala filer som ska arkiveras.

Om det handlar om 200 000 digitala filer om 1,5 MB vardera talar vi om ca 300 GB. Vi vill inte arbeta med de filer som speglats ut så vi arbetar i kopior av dessa. Då uppstår behov att kunna hantera 600 GB. Vad händer om den ursprungliga leveransen uppgår till 60 TB?

Utmaningen är att dessa mängder extra minne endast behövs en relativt kort tid. Detta har många IT-avdelningar svårt att hantera. Du får köpa till minne som du sedan måste fortsätta betala för - vare sig du använder den eller inte. Sedan kan även till exempel konvertering av de digitala filerna till långtidssäkra filformat behövas. Detta kan vara resurs- och tidskrävande med stort behov av processorkraft.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.


Avställa byggprojekt - Går det att ställa av information & alla ÄTA i 12 år?
Safespring language flag Webcast

Avställa byggprojekt - Går det att ställa av information & alla ÄTA i 12 år?

Pre-ingest, hur säkerställa flexibilitet och säkerhet?
Safespring language flag Webcast

Pre-ingest, hur säkerställa flexibilitet och säkerhet?

Öka kommunens samhällsnytta med digital assistent
Safespring language flag Webcast

Öka kommunens samhällsnytta med digital assistent

Kundservice och ärendehantering med åtkomst från valfri enhet
Safespring language flag Webcast

Kundservice och ärendehantering med åtkomst från valfri enhet

Lätthanterlig närvarohantering och resursplanering i förskolan
Safespring language flag Webcast

Lätthanterlig närvarohantering och resursplanering i förskolan