Moderna tjänster för offentlig sektor på svensk infrastruktur

Safespring Insights: Utforska Digital Transformation

En webcast-serie där vi dyker ner i våra kunders digitala framsteg med Safespring.

Upptäck hur våra kunder har navigerat i den digitala eran och integrerat innovativa lösningar för att förbättra effektiviteten och tjänsterna i deras organisationer. Varje avsnitt erbjuder en unik inblick i praktiska tillämpningar av Safespring-teknologier.

Avsnitt 1: Digital Assistent i Kommunen

I detta första avsnitt utforskar vi ADA - Apendo Digital Assistent. ADA är en banbrytande AI-lösning som dramatiskt förbättrar effektiviteten inom kommunens tjänster genom att avlasta avdelningar och erbjuda omedelbar hjälp till invånarna. Upptäck hur ADA förändrar spelet genom ärendeklassificering, inhämtning av komplex data och kommunikation, samt möjliggör automatiserad handläggning av ärenden, vilket skapar en tillgänglig och effektiv kommunal service dygnet runt.

Avsnitt 2: Byggprojekts e-arkivering

Det andra avsnittet dyker ned i e-arkiveringsprocessen för byggprojekt och de unika utmaningarna som de presenterar. Vi utforskar strategier för långsiktig lagring och tillgänglighet för kritisk dokumentation, diskuterar frågor om sökbarhet, bevarande av integritet över decennier, och hanterar potentiella tvister genom att behålla och effektivt organisera byggdokumentation. En fascinerande diskussion som är särskilt relevant för projektadministratörer, fastighetsförvaltare och tekniska dokumentationsspecialister.

Avsnitt 3: Pre-ingest för e-arkivering

I avsnitt tre tar vi itu med ‘pre-ingest’-fasen i e-arkivering, där vi utforskar hur organisationer kan hantera och tillfälligt utöka serverkapacitet och lagringsbehov utan att överbelasta IT-budgetar. Vi diskuterar realistiska scenarier, behovet av skalbarhet och hur Safesprings plattform kan hantera tillfälliga behov av resurser, vilket eliminerar det slöseri och de kostnader som kan uppstå när permanenta resurser överprovisioneras.

Avsnitt 4: Kontaktcenter & Ärendehantering

Det fjärde avsnittet fokuserar på hur Artvise Contact Center omdefinierar kundservice och ärendehantering. Med tillgång från vilken enhet som helst erbjuder detta moderna, intelligenta och skalbara system fullständig ärendehantering och telefonifunktioner. Vi visar hur systemet ger snabbare och mer effektiv service och stödjer kundserviceagenter genom intelligent routing och omfattande kundinformation.

Avsnitt 5: Förskolans Närvaro- och Resursplanering

I detta slutliga avsnitt tittar vi på hur Tempus-programvaran effektiviserar förskolans närvarohantering och resursplanering, vilket frigör värdefull tid för personal att ägna åt barnen. Vi går igenom hur Tempus förenklar vardagsrutiner, förbättrar kommunikationen mellan vårdnadshavare och personal och optimerar administrationen. Ett oumbärligt verktyg för modern förskoleförvaltning som är både kraftfullt och lättanvänt.

Fortsätt se nästa webbinarium

Många bolag och myndigheter väljer att bygga sina säkra molntjänster på Safesprings plattform. Ta del av flera informativa webbinarium.


Avställa byggprojekt: Går det att ställa av information & alla ÄTA i 12 år?
Safespring language flag Webcast

Avställa byggprojekt: Går det att ställa av information & alla ÄTA i 12 år?

Pre-ingest, hur säkerställa flexibilitet och säkerhet?
Safespring language flag Webcast

Pre-ingest, hur säkerställa flexibilitet och säkerhet?

Öka kommunens samhällsnytta med digital assistent
Safespring language flag Webcast

Öka kommunens samhällsnytta med digital assistent

Kundservice och ärende­hantering med åtkomst från valfri enhet
Safespring language flag Webcast

Kundservice och ärende­hantering med åtkomst från valfri enhet

Lätthanterlig närvaro­hantering och resursplanering i förskolan
Safespring language flag Webcast

Lätthanterlig närvaro­hantering och resursplanering i förskolan