Synkzone by Safespring

Lokal fildelningstjänst där data stannar inom landet. Med Zero knowledge kan varken vi som operatör av tjänsten eller någon obehörig läsa era filer.


Ladda ner produktblad


Nästa generations molnteknologi med “zero knowledge”

Med Synkzone by Safespring kan ni enkelt dela filer inom er organisation krypterat, lokalt och snabbt. Med versionshantering, chatt och loggning har ni kontroll över filerna och hur de uppdateras.

Synkzone är ett alternativ till både traditionella filservrar och molnbaserade fillagringstjänster. Ni slipper sköta och underhålla en egen filserver, eller sprida er data på ospecificerade platser i molnet ihop med data från alla möjliga håll. Istället lagras era filer på servrar som är unika för din organisation men som sköts av Safespring.

Det som särskilt utmärker Synkzone är ett fokus på hög säkerhet, tillgänglighet, och ett unikt samarbetsstöd.

Synkzone ser till att ni kan arbeta gemensamt, effektivt och säkert oavsett vilka datorer ni har eller vilket nätverk ni befinner er på.

Med ”zero knowledge” kan ingen utomstående läsa era filer

Synkzone erbjuder en av marknadens säkraste lösningar för filhantering. Er organisations filer lagras på en egen specifik server i högklassigt datacenter i Sverige. Drift och underhåll av servern ingår i tjänsten.

Med “Zero knowledge” krypteras data direkt på användarnas datorer. Det betyder att varken vi som operatör av tjänsten eller någon annan som kommer åt er data kan läsa era filer i klartext.

Synkzone innehåller också ett avancerat skydd mot s.k. ransomware som automatiskt kan detektera ransomware attacker, isolera infekterade datorer och återställa era filer.Beställ Synkzone
Läs FAQ


Enkelhet

I Synkzone så kan en verksamhet delas upp i en eller flera zoner, där en zon representerar ett projekt, en avdelning, eller något annat som en grupp användare samarbetar kring. Bara medlemmar i en zon har tillgång till zonens innehåll. Zonen skyddar dokument mot att obehöriga kan komma åt dem, skyddet omfattar även obehöriga inom organisationen som inte kan läsa känsliga dokument som t.ex. anställningsvillkor, kontrakt eller andra dokument. En zon kan också omfatta extern personal som behöver arbeta tillsammans med er organisation som t.ex. tillfälliga konsulter, revisorer, patentbyråer, kunder, samarbetspartners eller jurister.

Tillgänglighet

Synkzones programvara gör det enkelt att arbeta med dokument och filer oavsett om du är på kontoret, arbetar hemma, är på resande fot eller befinner dig på någon annans nätverk. Du kan fortsätta arbeta lokalt även när du inte har tillgång till något nätverk. Synkzone har all funktionalitet för säkerhet och överföring inbyggd i sig och laddar automatiskt upp de ändringar du gjort samt ser till att du alltid har dina kollegors senaste ändringar lokalt på din dator. Alla filer sparas dessutom på er server.

Samarbetsstöd

Samarbete inom en organisation är ofta baserat på utbyte av information som lagras i filer. Synkzone erbjuder flera stöd för att organisera och underlätta samarbete kring dokument och andra filer.

 • Logg: Inom varje zon loggas automatiskt allt som sker med filerna.
 • Chat: Användare kan skriva meddelanden till varandra i en chatt.
 • Versionshantering: Filer sparas i versioner med enkel återställning.
 • Fillås: Användare kan låsa filer för exklusiv åtkomst.
 • Arkivering: Filer kan arkiveras på din dator så att de inte tar upp någon plats.

Fakta

 • Alla filer krypteras automatiskt hos er och lagras sedan i Safesprings infrastruktur.
 • Varje fil är individuellt krypterad med AES-256, godkänt av NSA för skydd av information klassad som TOP SECRET.
 • Synkzone är ett s.k. zero knowledge system där all kryptering sker på användarnas datorer. Endast de som anses behöriga har tillgång till de kryptonycklar som är nödvändiga för att läsa filerna. Ingen annan part som t.ex. operatör, ”hackers”, myndigheter eller vi som tjänsteleverantör kan komma åt filerna i klartext.
 • Synkzone har inbyggt stöd för skydd mot ransomware attacker.
 • Synkzone säljs som en tjänst där varje kund har egen server. Hosting och drift ingår som en del i tjänsten.
 • Synkzone finns för Windows och Mac OS samt går att komma åt via webbläsare.
 • Servrarna är placerade i förstklassiga datacenters i Sverige för högsta tillgänglighet.Beställ Synkzone
Läs FAQ


Safespring Logotyp

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev