Safespring On-Premise Cloud

Få hjälp med att sätta upp din egen molninfrastruktur som vi underhåller. Då får du kraften från molnet - i ditt datacenter.

Safespring On-Premise Cloud är en säker och anpassningsbar privat molnlösning, speciellt utformad för att möta kraven från myndigheter och större organisationer.

Tjänsten erbjuder en kombination av molnteknikens flexibilitet och kontrollen över en lokal, on-premise infrastruktur. Safespring On-Premise Cloud är en idealisk lösning för de som vill dra nytta av molnteknikens många fördelar samtidigt som de behåller full kontroll över sin data och infrastruktur.

Fördelar med Safespring On-Premise Cloud

När du väljer Safespring On-premise Cloud får du en rad fördelar som hjälper din organisation att utnyttja förmånerna med molnteknologi samtidigt som du behåller kontroll över dina resurser och data.

Dedikerad infrastruktur

Safespring är en pålitlig partner som levererar all nödvändig hårdvara för din on-premise cloud. Vi ser till att du får den senaste tekniken, anpassad efter dina specifika krav och behov. Med Safesprings expertis och support får du en problemfri upplevelse när det gäller installation, konfiguration och underhåll av din on-premise cloud. Safespring förser dig med de bästa lösningarna för att driva din verksamhet framåt.

Lagra och hantera data i ert datacenter

Safespring On-Premise Cloud erbjuder säker och skalbar lagring för er data, inklusive dokument, databaser och applikationsfiler. Tjänsten ger er möjlighet att snabbt och enkelt lagra, hämta och säkerhetskopiera data.

Driftsätta och köra applikationer

Ni kan snabbt och enkelt driftsätta era applikationer, oavsett om det gäller interna system, webbapplikationer eller andra programvara som krävs för att driva er verksamhet. Safespring Compute erbjuder kapacitet för att köra virtuella maskiner, containrar och andra arbetsbelastningar.

Skalning av resurser

Safespring On-Premise Cloud ger er möjlighet att enkelt skalera er infrastruktur både vertikalt och horisontellt, vilket innebär att ni kan anpassa resurserna efter era behov och krav utan att påverka prestanda eller säkerhet.

Automatisering och resurshantering

Med Safespring On-Premise Cloud kan ni automatisera rutinmässiga uppgifter, som att skapa nya instanser, säkerhetskopiera data eller övervaka resursanvändning. Ni får också tillgång till API-tjänster för att integrera Safespring On-Premise Cloud med era befintliga system och verktyg.

Säkerhetsåtgärder och regelefterlevnad

Safespring On-Premise Cloud är utformad med fokus på säkerhet och regelefterlevnad, vilket innebär att ni kan känna er trygga i att er data och infrastruktur är skyddad mot interna och externa hot. Safespring är ett svenskt bolag utan koppling till ägare utanför Sverige.

Tekniskt stöd och teknisk kontoansvarig

Ni får tillgång till snabb och professionell support med en Technical Account Manager (TAM). TAM:en hjälper er med kapacitetsplanering, incidentrapportering och ger insikt i Safesprings nuvarande och kommande produktutbud.

Tilläggstjänster för on-premise cloud

Börja arbeta med hybrid cloud med följande tilläggstjänster för att anpassa det efter dina behov och optimera prestanda.

Kombinera med Safesprings publika molnplattform

Förbättra din infrastruktur genom att kombinera din on-premise cloud med en Public Cloud. Dra nytta av följande fördelar:

  • Redundans Öka systemets tillgänglighet genom att fördela lasten mellan on-premise och Public Cloud, vilket minskar risken för driftstopp.
  • Backup Säkerställ dina data genom att lagra säkerhetskopior i Public Cloud, vilket ger en extra skyddsnivå vid oförutsedda händelser.
  • Compute Fördela beräkningsresurser mellan on-premise och Public Cloud för att optimera prestanda och minska kostnader.
  • Storage Expandera ditt lagringsutrymme med Public Cloud, vilket gör det enkelt att lagra och hantera data på flera platser.
  • Skala ut vid hög belastning Använd Public Cloud för att enkelt skala ut kapaciteten när belastningen är hög och undvik flaskhalsar och prestandaproblem.

Genom att kombinera din on-premise cloud med en Public Cloud får du en mer robust och flexibel lösning som kan anpassas efter dina växande behov.

Kubernetesplattform

Lägg till en fullt managerad Kubernetesplattform till din on-premise cloud för att enkelt hantera och skala dina containerbaserade applikationer. Med denna tilläggstjänst kan du snabbt och effektivt rulla ut nya versioner av dina applikationer och säkerställa att de alltid är tillgängliga och presterar på toppnivå.

GPU-kapacitet

Öka din on-premise clouds datorkraft med GPU-kapacitet. Genom att lägga till detta tillval kan du snabbare processa och analysera stora datamängder samt förbättra prestandan för maskininlärnings- och AI-applikationer. Ta full kontroll över dina resurser och utnyttja kraften i GPU:er för att driva din verksamhet framåt.

Managerad Databas

Förenkla databashanteringen genom att lägga till en managerad databas till din on-premise cloud. Med denna tjänst får du automatiska säkerhetskopieringar, skalning och underhåll av dina databaser, vilket ger dig mer tid att fokusera på att utveckla och förbättra dina applikationer.

Machine Learning-plattform

Maximera potentialen hos dina maskininlärnings- och AI-projekt genom att lägga till en Scalout ML plattform till din on-premise cloud. Den här tilläggstjänsten ger dig en skalbar och flexibel plattform som är optimerad för att hantera och distribuera maskininlärningsmodeller, vilket gör det enklare för dig att träna, förutsäga och analysera data.

Support och tillgänglighet

Denna tjänst kan levereras med en tillgänglighet på upp till 99,9 procent under förutsättning att kunden följer våra krav på datacenter-specifikationer och gränser för användning av kapacitet. Detaljer om detta ingår i standardkontraktet som blir känt under försäljningsprocessen. Utöver detta gäller standardstödprocessen som beskrivs i Safesprings dokumentation.

Kundens ansvar

Kunderna ansvarar för att övervaka sina egna instanser och säkerställa att deras tjänster fungerar efter ett avbrott. Kunden ansvarar för följande:

Technical Account Manager (TAM)

Safespring erbjuder en Technical Account Manager som en tilläggstjänst för att ge ytterligare stöd och insikter till din myndighet eller organisation.

Genom att anlita en Technical Account Manager får ni en personlig kontaktpunkt och experthjälp för att säkerställa att Safespring On-Premise Cloud presterar optimalt och möter era myndighets- eller organisationsbehov.

Er Technical Account Manager kommer att hålla ett månatlig statusmöte med er, där följande punkter diskuteras:

Supportärenden

Rapport och återkoppling på föregående månads supportärenden, inklusive en översikt över ärenden och eventuella lärdomar som kan dras från dem.

Kapacitetsplanering

Granskning av användning och tillgänglig kapacitet på platsen för att hjälpa er att planera och skala er infrastruktur på ett effektivt sätt.

SLA-rapport

Rapport om hur väl Safespring uppfyller de avtalade servicenivåerna (SLA) och diskussion kring eventuella åtgärder för att förbättra prestanda och tillgänglighet.

Incidentgranskning

Genomgång av eventuella incidenter på plattformen, orsakerna bakom dem och förslag på förbättringar som kan implementeras för att minimera framtida risker.

Produktutveckling

Presentation och diskussion kring Safesprings aktuella och planerade produktutveckling, inklusive icke-offentliga vägkartor som kräver att ett sekretessavtal (NDA) undertecknas med Safespring.

timeline section Vecka 0 Avtal signerat: Förbereda avtalsdokument : Skicka avtalsdokument för granskning : Få avtalet signerat av alla parter : Arkivera det signerade avtalet section Vecka 1 Beställning av hårdvara: Identifiera och specificera nödvändig hårdvara : Samla in offerter från leverantörer : Granska och jämföra offerter : Placera en beställning för godkänd hårdvara : Följ upp leveranstiden och leveransstatus section Vecka 4 Arbetsplanering: Identifiera projektresurser : Allokera resurser till specifika uppgifter : Skapa en detaljerad projektplan : Dela ut uppgifter och ansvarsområden Uppföljningsmöte 1: Förbereda statusrapport inför mötet : Diskutera och säkerställa access : Planera för kundens resurser section Vecka 8 Utbildning plattform: Planera och schemalägga utbildningstillfällen : Skapa utbildningsmaterial : Genomföra utbildningstillfällen : Samla in feedback och utvärdera Uppföljningsmöte 2: Förbereda statusrapport : Utses kundens resurser : Diskutera problem och lösningar section Vecka 12-18 Leverans hårdvara: Följ upp leveransstatus : Informera kund om leveransdatum : Säkerställ mottagande av hårdvaran Installation hårdvara (v18): Planera installationsprocessen : Genomföra installation : Funktionalitetstester section Vecka 18-19 Installation mjukvara: Samla in nödvändig mjukvara : Installera och konfigurera mjukvara Utföra tester : Utföra tester section Vecka 20 Leveransmöte: Förbereda statusrapport : Genomgång av användargränssnitt : Genomgång av plattformens funktioner