Hybrid Cloud

Safesprings lösningar inom Hybrid Cloud gör det möjligt för dig att kombinera kraften i molnet med din egen “on prem” eller private cloud.Kraften hos molntjänster har skapat många typer av nya tjänster de senaste tio åren. Trafikmönster hos de tjänster som företag erbjuder blir i många fall oregelbundna eftersom tjänsterna har möjlighet till att nå ut till så många fler. Att behöva investera i infrastruktur som bara behövs vid trafikspikar, några få gånger om året, kan bli en dyr historia. Samtidigt så finns det anledningar till att själv behålla kontrollen över de tjänster som man som företag erbjuder sina kunder.

Testa Safespring

Ett populärt sätt att lösa de oregelbundna trafikmönstrena samtidigt som man behåller kontrollen är att använda sig av ett privat moln som man vid behov kan komplettera med ett publikt. Detta kallas för Hybrid Cloud. I och med att Safesprings tjänster produceras lokalt så kan du tryggt låta vårt moln hantera belastningstopparna samtidigt som att den egna kontrollen behålls.

Detta har länge varit något som har låtit bra på pappret - men svårare att implementera. I och med etableringen av containrar och ramverk för containrar, såsom Kubernetes, har tillvägagångssättet för Hybrid Cloud förenklats betydligt. Genom att använda samma bottenplatta i form av containrar och Kubernetes både i den egna miljön och i det publika moln som används som komplement så likriktas tillvägagångssättet oavsett var applikationen kör. I Kubernetes finns även stöd för lastbalanserare och autoskalning vid behov vilket också gör implementationen robust.

Metoden med att använda Kubernetes som bottenplatta kan också användas för att komplettera olika molnplattformar med varandra. I ett sådant fall så blir det enkelt att flytta delar, eller alla, resurser till en annan leverantör. I och med det osäkra läget med användandet av utomeuropeiska molntjänster så ser vi på Safespring en stor potential att bygga sina lösningar på det sättet för att snabbt kunna flytta dem antingen till sitt eget datacenter eller till en leverantör som finns lokalt för att kunna hantera förändringar i det juridiska läget på ett effektivt sätt.

Testa Safespring gratis

   
   
   
   

Vad vill du testa?Genom att skicka in formuläret godkänner du våra villkor.

Safespring Logotyp

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev

   
   
   

Genom att skicka in formuläret godkänner du våra villkor.