Göteborgs Universitet tar kontroll över sina backuper

Genom att kunna lägga upp organisationen i en hierarkisk struktur så kan Göteborgs Universitet följa upp förbrukningen och även sätta upp egna regler för intern debitering

Backup av 30 servrar

23 Terabyte data säkrat

Egen org. uppsättning

Eget utseende på tjänsten

Snabb fiber-uppkoppling

Safespring Infrastruktur

Safespring Backup har kommit i en ny version som hjälper våra kunder att få bättre överblick. Genom att kunna lägga upp organisationen i en hierarkisk struktur så kan Göteborgs Universitet följa upp förbrukningen och även sätta upp egna regler för intern debitering.

“Med den nya tjänsten får vi en helt annan överblick över förbrukningen. Vi kan i realtid gå in och se hur olika delar av organisationen använder tjänsten”, säger en inom projektet på Göteborgs Universitet.

"Genom att sätta upp en intern hierarki, så kan vi välja att antingen titta på organisationen som helhet, eller delar av den. Det underlättar för att få kostnadskontroll. Tidigare var det svårt att få en överblick över vilka avdelningar som drev förbrukningen".

Safespring Backup använder sig av den ledande lösningen Cloutility för realisera sin tjänst. Användarna kan ges ansvar för sin del av organisationen och se exakt hur mycket som förbrukas. Cloutility ger en komplett administrationssida med stora möjligheter till egna anpassningar.

“Vi ser också positivt på att kunna ändra utseendet i tjänsten så att den uppfattas som vår egen”, “Det gör upplevelsen mer enhetlig och ger oss möjlighet att enklare erbjuda tjänsten till andra delar av organisationen”.

Göteborgs Universitet använder i dagsläget tjänsten för 30 talet servrar och lagrar ungefär 23 TB i tjänsten. All data åker inom SUNETs snabba fibernät.

Safespring Backup ger kunderna mer kontroll och större trygghet. All data lagras på Safesprings servrar inom landers gränser enligt bestämmelser och regler som gäller i Sverige.