Migrerade från amerikanskt moln till en helt svensk lösning med bibehållen funktionalitet

Kör Compliant Kubernetes som en managerad tjänst.

Vi närmar oss produktlansering och vill i samband med det få ökad kontroll över vår nuvarande data och framtida patient-uppgifter.

Ökad kontroll över vår data är huvudanledningen till att vi valde att migrera från en amerikansk- till en svensk molnlösning.

Vi blev rekommenderade Safespring/Elastisys och fick ett väldigt bra intryck av dem redan från våra första uppstartsmöten. Vi får också tillgång till expertis som vi kanske inte har själva, eller har möjlighet att rekrytera”.


Compliant Kubernetes Mer om Findout

Migrerade från Amerikansk molntjänst till Safespring och Elastisys FindOut Diagnostic