Med Safespring kan Elastisys kunder fokusera på att utveckla sina digitala tjänster

Elastisys, i samarbete med Safespring, erbjuder compliance-anpassade Kubernetes-lösningar. COO Rob McCuaig belyser vikten av partnerskap och databehandling inom EU.

Vad gör samarbetet mellan Elastisys och Safespring så kraftfullt? Rob McCuaig, COO på Elastisys, ger en inblick i ett partnerskap där fokus ligger på effektivitet, ömsesidigt förtroende och en övertygelse om att endast lagra data inom EU.

Genom att erbjuda compliance-anpassade Kubernetes-lösningar på Safesprings infrastruktur skapar Elastisys kundupplevelser där användaren aldrig behöver oroa sig för informationssäkerheten.

Rob McCuaig är COO på svenska Elastisys och här berättar han mer om samarbetet med Safespring.

Med Compliant Kubernetes kan kunden fokusera på sin egen utveckling

Elastisys levererar Kubernetes-lösningar till kunder som måste uppfylla lagkrav som GDPR. Deras plattform, Compliant Kubernetes, möjliggör effektiv drift där det råder stränga regelefterlevnads- och säkerhetskrav. Det gör att deras kunder kan snabba upp sin utveckling av nya applikationer samtidigt som de uppfyller de krav som till exempel GDPR och Patientdatalagen ställer.

Elastisys har kunder spridda över Europa och därför samarbetar de med olika infrastruktursleverantörer, men för svenska kunder rekommenderar de lokala leverantörer. Rob berättar varför:

– Vi såg tidigt en bra match mellan Elastisys och Safespring. Vi säljer Compliant Kubernetes och Safespring har infrastrukturen som gör det möjligt för våra många svenska kunder att möta säkerhetskraven.

Rob McCuaig, COO på Elastisys

Safesprings plattform är helt fri från tredjelandsöverföringar och hjälper Elastisys – och indirekt deras kunder – att följa GDPR. Elastisys använder verktyg som Falco och Gatekeeper för säkerhetsskydd av Kubernetesklustren samt Argo för att kunderna snabbare och enklare ska kunna driftsätta nya versioner av sina applikationer, vilket körs smidigt på Safespring.

Elastisys på Safesprings infrastruktur

Nära samarbete skapar god kundupplevelse

Rob berättar att samarbetet mellan Elastisys och Safespring präglas av transparens vilket är en förutsättningen i en snabbrörlig bransch där frågor, bekymmer och regleringsförändringar ständigt uppstår.

– För att våra tjänster ska fungera optimalt för våra kunder är en nära kommunikation med Safespring avgörande. Vi träffas flera gånger per år, har snabba kommunikationskanaler för både utvecklings- och affärsfrågor samt värdesätter varandras feedback.

Rob McCuaig, COO på Elastisys

Hjälps åt att lösa kundens utmaningar

Oftast är Elastisys primär kontaktperson i de gemensamma projekten, men när deras slutkund till exempel behöver kompletterande information om infrastrukturens säkerhetspolicy är Safespring som är vana att arbeta mot offentlig sektor snabba på att hjälpa till med lokal support genom direktchatt med utvecklarna. Rob utvecklar:

– Våra kunder har inte någon löpande kontakt med Safespring, och det är ett gott tecken. Men när det väl uppstår situationer där kunden har specifika frågor, till exempel vid en offentlig upphandling, så får de snabbt ett bra svar från Safespring. Resultatet är att kunden inte behöver grotta ner sig i långa leverantörskedjor utan får snabbt veta vad de behöver.

Robs 3 tips till dig som ska välja molnleverantör

1. Ha samma värderingar

När du ska välja en leverantör, välj en partner som har samma grundmentalitet som ditt företag. Om ni båda månar om exempelvis europeiska lösningar har ni goda förutsättningar att nå konsensus i nya frågor som dyker upp.

2. Transparens – en förutsättning

Bara för att man har gemensamma värderingar betyder det inte att samarbetet fungerar bra i praktiken, utan det krävs även en ömsesidig öppenhet. Så välj en partner som är lika intresserad av din affär som du är av deras.

3. Närhet vinner

Välj en partner som värdesätter att ni jobbar nära varandra. Dina seniora utvecklare ska enkelt kunna kontakta leverantörens – då kan du få till bra samarbete, enkel kommunikation och värdeskapande leveranser.

Söker du en svensk partner för molnlagring som värdesätter regelefterlevnad inom Sverige och EU?

Det ska vara enkelt att möta högt ställda krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. Därför har Safespring sett till att enkelt sammanställa vanliga frågor om IT-säkerhet och compliance – och hur du möter dem. Och vill du ha rekommendationer specifika för din verksamhet, hör av dig!

Petter Hylin

Petter Hylin

Jag är försäljningschef för Safespring i Sverige och hjälper dig gärna att komma igång.

Ring +46 (0)73 533 65 21 petter.hylin@safespring.com