Hur Asker formar framtidens rekryteringsprocesser med Safespring

Med sin AI-drivna intervjuplattform hjälper Asker chefer och rekryteringsteam att hitta rätt person för jobbet.

Asker hjälper sina kunder att fatta bättre rekryteringsbeslut med hjälp av AI.

Men med smarta lösningar kommer ett stort ansvar: att spara personuppgifter och känslig data på ett säkert sätt. Hos Safespring får Asker en säker bottenplatta att lagra och köra sin plattform på – och den säkra miljön gör dessutom att de vinner fler affärer.

Alex Tidgård är grundare och CPO på Asker samt legitimerad psykolog. Här berättar han mer om samarbetet med Safespring.

Bättre kandidatval med AI-driven plattform hos Safespring

Med sin AI-drivna intervjuplattform hjälper Asker chefer och rekryteringsteam att hitta rätt person för jobbet. Askers automatiska intervjuanteckningar, AI-baserade intervjuguider och en intervjustruktur som grundar sig i den senaste forskningen ser till att deras kunder sparar tid, minskar fördomar och bygger effektiva intervjuprocesser. För varje intervju som görs samlas data in som Asker sedan hjälper kunderna att fatta mer objektiva beslut utifrån – och all data lagras hos Safespring.

Inom offentlig sektor är svensk datalagring ofta ett krav, men även inom privat sektor ökar medvetenheten om compliance och informationssäkerhet. Därför ville vi jobba med det säkraste vi kunde hitta – och det är Safespring.

Alex berättar om hur kraven på datasäkerhet ökat hos deras kunder, och vikten av att fatta säkerhetsrelaterade beslut tidigt:

“Det förhöjda säkerhetsläget gör folk mer måna om sin data och sina leverantörer. Inom offentlig sektor är svensk datalagring ofta ett krav, men även inom privat sektor ökar medvetenheten om compliance och informationssäkerhet. Därför ville vi jobba med det säkraste vi kunde hitta – och det är Safespring.”

Alex Tidgård, CPO på Asker

No news is good news – samarbetet löper på av sig själv

Safespring är bottenplattan för Asker. På de GDPR-säkra servrarna lagras all känslig data, personuppgifter och även AI-plattformen själv. Asker samarbetar även med Elastisys, en Kubernetes platform service provider, och tillsammans har företagen gjort Asker helt oberoende av underliggande leverantörer.

Onboarding och implementering gick lätt. Alex berättar:

“Flytten till Elastisys innebar lite manuellt arbete, men samarbetet med Safespring var bara ett knapptryck. Vi har inte hörts sedan dess, och ‘no news is good news’. Det löper på av sig själv”.

Asker möter kundernas krav på en svensk molnlösning

Även i säljprocessen upplever Alex att Safespring lyfter Askers erbjudande eftersom den svenska lösningen har en attraktionskraft hos deras kunder:

“Diskussionen om informationssäkerhet med våra potentiella kunder blir oftast kort. Eftersom vi direkt visar att vi jobbar mot en svensk molntjänstlagring som är GDPR-compliant blir det sällan några följdfrågor. De hittar inte en säkrare lösning än lagringen på Safespring. Jag upplever också att det öppnar dörrar till kunder som inte tagit ett möte med oss om vi inte kunde visa vårt samarbete med Safespring.”

Alex Tidgård, CPO på Asker

När det ändå uppstår frågor om informationssäkerhet finns Safespring nära till hands. Alex beskriver servicen som god, kompetenent och snabb, vilket står i kontrast till stora amerikanska leverantörer där bemötandet både tar tid och är mindre personligt.

Alex bästa tips för dig som överväger ett svenkt moln

1. Flytta över datan tidigt

Även om juridiken kring datalagring fortfarande är splittrad mellan EU och the Patriot Act så kan du förvänta dig att det kommer fortsätta regleras. Gör förflyttningen innan du plötsligt inser att du bryter mot nya lagar och regler.

2. Tänk långsiktigt

Ju längre du väntar med att göra förflyttningen, desto större och mer belastande blir arbetet. Vänta därför inte för länge.

3. Håll koll på AI Act

Just nu fattas EU-specificerade bestämmelser kopplat till AI, men det är bara en tidsfråga innan det finns lagar du måste förhålla dig till. Håll dig därför ajour med bestämmelserna och välj en lösning som hjälper dig uppfylla kraven. Det säkraste du kan göra är att välja svenskt!

Vill du också ha en säker och långsiktig partner för din datalagring?

Det ska vara enkelt för dig att hantera stora mängder data på ett effektivt och säkert sätt. Därför har Safespring sett till att enkelt sammanställa vanliga frågor om IT-säkerhet och compliance. Och vill du ha rekommendationer specifika för din verksamhet, hör av dig!

Petter Hylin

Petter Hylin

Jag är försäljningschef för Safespring i Sverige och hjälper dig gärna att komma igång.

Ring +46 (0)73 533 65 21 petter.hylin@safespring.com