SaaS tjänster blir allt mer attraktiva, men hur hanteras personuppgifterna?

Fredric Wallsten som är VD på Safespring har följt lagstiftningen för personuppgifter under lång tid och beskriver de skärpta kraven på mjukvarubolagen i Sverige.

Behöver er SaaS tjänst ta hänsyn till dataskyddsförordningen och GDPR?

SaaS tjänster utvecklas snabbt och de flesta innehåller personuppgifter som namn, telefonnummer, hemadresser och e-mail som behöver hanteras med stor försiktighet.

Personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen i Sverige och GDPR. SaaS bolaget är ansvarig för att personuppgifterna hanteras korrekt och lagras i en molnplattform som följer dataskyddsförordningen. Hanterar ni personuppgifter utan att följa GDPR?

Kan personuppgifter ligga i en utländsk molntjänst?

Om tjänsten som hanterar personuppgifter och ligger i en amerikansk molntjänst bryter SaaS bolaget mot Dataskyddsförordningen (GDPR) enligt EU domstolens utslag i juli 2020. Därför ställer Sveriges regioner och kommuner tydliga krav att personuppgifterna ligger hos svenska molntjänstleverantörer med samma kapacitet och flexibilitet som de stora internationella alternativen. SaaS bolag har krav kring hur personuppgifter lagras och behandlas. Svenska molnplattformar som Safespring lagrar data i Sverige och sorterar under svenska lag. Med rätt molntjänst kan ni öka er konkurrenskraft inom Europa och öka er försäljning.

Kan skolplattformar ligga i en utländsk molntjänst?

Med en säker molnplattform utformad för compliance blir er tjänst mer tillgänglig. Vi är ett svenskt bolag som garanterar att ert data stannar i Sverige utan att tumma på utvecklingstakten. Hantera data säkert samtidigt som ni utvecklar er tjänst i en flexibel plattform. Bli det självklara valet.

Hur ni kan behålla era svenska kunder

På Safesprings plattform bygger många SaaS-bolag idag sina säkra molntjänster för att kunna erbjuda sina kunder säker datahantering. Vår juridiska säkerhet är bara en av fördelarna. Om ni kan utveckla er tjänst i en säker molnplattform kommer ni öka er kundbas inom Sverige.

Våra tjänster gör det möjligt att uppfylla alla lagar och regler och samtidigt få alla fördelarna som moln- och infrastrukturtjänster har: flexibilitet, skapa servrar, skala upp och ner efter behov och betala enbart för det du använder. En kraftfull svensk molnplattform för SaaS tjänster som hanterar personuppgifter

Kör din SaaS-tjänst på en säker molnplattform utformad för compliance med den svenska lagstiftningen. Vi är ett svenskt bolag som garanterar att ert data stannar i Sverige utan att tumma på utvecklingstakten. Bli en SaaS tjänst som följer GDPR och därav bredda er myndigheter och kommuner kommer kunna köpa från er framöver.

Vad har svenska kommuner för krav?

I fall en svensk kommun överför personuppgifter med stöd av Privacy Shield, är det sedan den 16/7 2020 en olaglig överföring. Om standardklausulerna (SCC) används krävs det att myndigheten göra en analys för varje land där personuppgiftsbehandlingen kommer ske. Analys för USA görs mestadels av EU-domstolen, då Privacy Shield inte uppfyllde kraven i GDPR och EU-stadgan. Detta resulterar i att det är väldigt svårt att anlita amerikanska företag för personuppgiftbehandling oavsett var i världen personuppgiftbehandlingen sker.

eSamverkanprogrammet, eSam (28 svenka myndigheter och SKR) hade i september ett webbinarium tillsammans med molntjänstleverantörer i Sverige där de största myndigheterna i Sverige beskrev hur det här utfallet i EU-domstolen kommer påverka dem. eSam jobbar för att etablera en ny plan för molntjänster för sina medlemmar som bygger på att deras data ligger hos svenska eller europeiska företag.

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa dig att tryggt nyttja en molnlösning och samtidigt uppfylla lagar och regler.


Kontakta Safespring
SaaS tjänster blir allt mer attraktiva, men hur hanteras personuppgifterna?