Safespring levererar säker molnbaserat backuptjänst till Chalmers

”Vi känner oss tryggare med Safesprings backuplösning och har en kontinuitet vi inte hade förut”Svenska lärosäten hanterar stora mängder forsknings- och utbildningsdata vilket gör att de behöver en backuplösning med hög prestanda och säkerhet.

Efter en omfattande intern utredning konstaterade Chalmers Tekniska Högskola att det var dags att uppdatera sitt backupsystem. Valet föll på Safesprings molnbaserade backuptjänst som uppnådde de högt ställda kraven på säkerhet, flexibilitet och prestanda.

2013 inledde Chalmers en större utvärdering av datahallsmiljön, där det bland annat undersöktes vad som skulle hända om högskolan drabbades av ett datahaveri. Det framkom då att risken var stor för att det skulle ta månader för universitetet att återställa all data och ha systemet i produktion igen. När Chalmers förstod att deras återställningstid var så pass lång insåg de att en större investering krävdes. Valet stod mellan att bygga ett nytt modernt backupsystem på egen hand eller köpa en tjänst. Efter en jämförelse konstaterades att ett avvecklande av den egna backuplokalen och att flytta backuplösningarna till molnet skulle erbjuda mer flexibilitet och möjliggöra en mer kontinuerlig drift.

”Vi insåg att det skulle ta uppemot 60 dagar att komma tillbaka efter ett datahaveri, vilket självklart inte kändes uppmuntrande. Med Safesprings backuplösning beräknar att vi att återhämtningstiden skulle gå ner till endast 1-5 dagar efter ett omfattande datahaveri” säger Ingvar Andersson, IT-chef på Chalmers.

Gemensam backuplösning till Sveriges universitet och högskolor

Safespring tecknade år 2014 ett ramavtal med Nordunet, som Sunet i november 2014 gjorde ett avrop på, kring leverans av gemensamma svenska molntjänster för forsknings- och utbildningssektorn. Sunet förser universitet, högskolor och många andra organisationer och myndigheter med nät för datakommunikation sedan början av 80-talet.

”Vi hade sedan tidigare ett avtal med Sunet som vi var nöjda med, så valet att använda Safesprings backuptjänst var enkelt. Safespring erbjuder sin lösning till alla universitet och högskolor i Sverige, och en sådan gemensam lösning känns definitivt som en fördel. Det är den största anledningen till att vi valde Safesprings lösning” säger Niklas Rosenqvist på Chalmers som projektlett arbetet.

Safesprings backuptjänst för universitet och högskolor är speciellt utformad för den akademiska sektorn och är den första i sitt slag i Norden. All utbildnings- och forskningsdata lagras i datacenter i Sverige. Detta medför ytterligare trygghet efter- som datan inte lämnar landet och på så sätt sorterar både leverantör, kund och data under den svenska personuppgiftslagen.

Flexibel lösning med datareducerande funktioner

Safesprings backuptjänst är baserad på IBM-lösningen Spectrum Protect (tidigare IBM Tivoli Store Manager), som möjliggör avancerad och snabb säkerhetskopiering och återställning av data. Spectrum Protect har även flera datareducerande funktioner, såsom att den endast kopierar filer som har ändrats, att den lagrar filer endast en gång – oavsett hur många gånger den förekommer, samt att den komprimerar storleken på de flesta filerna.

Dessa reducerande funktioner kan innebära en volymminskning på 40-70 procent. Eftersom användare av Safesprings lösning endast betalar för den mängd data som säkerhetskopieras och lagras i tjänsten innebär datareduktionsteknikerna ofta stora kostnadsbesparingar.

Safesprings backuplösning erbjuder kunderna alla fördelarna som en traditionell publik molntjänst innebär, en flexibilitet säkerhetskrav.

Tjänsten kan även anpassas efter kundens önskemål, de kan själva avgöra vilket material som ska säkerhetskopieras och på vilket sätt data ska krypteras och hur länge den ska sparas. Fokus ligger på att användaren ska kunna kontrollera sitt innehåll och dess kostnader.

”Vi styr själva informationsflödet och vilka filer som ska kopieras. Vi kommer även åt all data härifrån vilket gör att vi behåller full kontroll över datahanteringen. Vi valde en retention-period på 90 dagar, vilket innebär att vår data lagras i 90 dagar.

Tack vare Safesprings lösning har vi kommit tillbaka till ett önskat utgångsläge där vi har en pålitlig backuplösning som möjliggör en bra återställning och att vi snabbt kan komma tillbaka till normal produktion efter ett haveri” säger Ingvar Andersson, IT-chef på Chalmers.

Ett resultat över förväntan

Chalmers Tekniska Högskola var Safesprings första stora kund och även om tjänsten inte var helt färdig när den levererades så anser Chalmers att resultatet är över förväntan. De upplever att säkerheten hos Safesprings backuplösning är hög och att tjänsten fungerar mycket bra i praktiken.

”Vi känner oss tryggare med Safesprings backuplösning och har en kontinuitet vi inte hade förut. Tjänsten uppfyller förväntningarna både ur ett tekniskt-, informationssäkerhetsmässigt- och ekonomiskt perspektiv.

Backuplösningen möter våra höga säkerhetskrav tack vare den avancerade krypteringen av data som är väl skyddad från intrång. Informationssäkerheten tryggas eftersom all data lagras i en serverhall i Stockholm, vilket även är positivt med tanke på den svenska personuppgiftslagen.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är vi också nöjda med resultatet. Våra initiala beräkningar indikerade att det skulle bli marginellt dyrare att använda en molnlösning istället för att bygga en ny backuplösning, men nu ser det ut att bli billigare än vad vi trodde, möjligen kommer vi till och med att få lägre årskostnader” säger Ingvar Andersson, IT-chef på Chalmers.

Totalt sett är Safesprings lösning bättre än vad Chalmers trodde, de är nöjda och har ett stort förtroende för Safespring som leverantör.

”Dialogen med Safespring har varit mycket bra och även samarbetet har fungerat fint. Nu vill vi bara att fler lärosäten nappar på Safesprings backuplösning , så att de också kan ta del av den gemensamma lösningen som underlättar för universiteten att dela information och data sinsemellan. Det blir dessutom en mer lönsam lösning ju fler universitet som ansluter sig” säger Ingvar Andersson, IT-chef på Chalmers.

Safespring Logotyp

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev