Offsite backup inom landet, fördelarna med svenska moln


Slipp bygga ut din nuvarande lösning

Många IT-chefer upplever att mängden data växer explosionsartat och har svårt att hålla kostnaderna för backup i schack. Det är svårt att hinna bygga ut, dimensionera och planera sin backuplösning och dessutom vill man ha extra trygghet genom “Off Site kopior”. Det finns även en utmaning med att man inte får lagra känslig data hur som helst, kan man verkligen använda molntjänster?

Jag heter Gabriel Paues och jag arbetar på Safespring. Vi producerar Svenska molntjänster som hjälper företag att nyttja kraften i Molnet utan att data lämnar Sverige. Jag kommer nu dela med mig av lite tips kring hur du kan lösa dessa problem kring backup!

En bra lösning för att lindra det första problemet, med växande, svårplanerade datamängder är att börja kika på molntjänster. De är av naturen skalbara och oftast mycket kostnadseffektiva.

Men, visste du att det kan vara olämpligt, och till och med olagligt att lagra känslig data hos molnleverantörer som har sitt säte utanför EU? De kan nämligen lyda under annan lagstiftning som gör att datan kan komma att röjas.

eSam, som är ett program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL, säger exempelvis som fingervisning till sina medlemmar att de ska betrakta data lagrad i Amerikanska molntjänster som röjd, oavsett om datan lagras inom EU eller ej.

LÄS MER: TIDSLINJE ÖVER DATASKYDDET I EU

Vi på Safespring producerar som sagt svenska molntjänster och hos oss lämnar din data inte landet, därigenom kan du ha bra koll på vilka lagar och regler som gäller och känna dig trygg, men ändå dra nytta av molnets fördelar.

Om du har en befintlig backuplösning som stödjer objektlagring såsom S3 kan du lösa ditt Off-Sitebehov på några minuter genom att använda molntjänster, om du använder våra tjänster på Safespring kan du dessutom känna dig säker att data aldrig lämnar landet eller att kompromissa med säkerheten!

Om du har vuxit ur din befintliga backuplösning, eller om du av andra skäl behöver förnya den finns även kompletta molnbackuplösningar som inte kräver någon lokal hårdvara. Vår tjänst kräver exempelvis endast en enkel klientinstallation och återigen, din data inte lämnar Sverige!

LÄS MER: SAFESPRING BACKUP SOM TJÄNST

Nu är det naturligtvis så att inte all data är känslig, och det är ju inget problem att lagra mindre känslig data i utländska molntjänster. Det kan därför vara en bra idé att börja fundera lite kring vad för typ av data det rör sig om, och om den kanske kan klassificeras och separeras? Kanske just din optimala lösning är att använda dig av både utländska moln och lokalt producerade?

Vi på Safespring har lång erfarenhet av den här typen av frågeställningar och kan vara behjälpliga i hela er molnresa, kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! Du kan även ladda ner vår guide “EN VD:s GUIDE TILL INFRASTRUKTUR I MOLNET”.LADDA NER E-BOK

Vad gör Safespring?

Safespring erbjuder en storskalig molnplattform där data aldrig lämnar landet.


KONTAKTA SAFESPRING