Safespring certifierade enligt FR2000

Safespring är certifierade enligt FR2000. Läs mer om vår certifiering och hur den gynnar våra kunder och vår verksamhet.

På Safespring strävar vi alltid efter att leverera högsta kvalitet på våra tjänster samtidigt som vi värnar om miljön och arbetsmiljön.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i de välkända ISO-standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö). Genom att följa dessa principer säkerställer vi att vi har en strukturerad, kontrollerad och systematisk approach till vårt arbete.

Varför FR2000?

Det finns två huvudsakliga skäl till varför vi har valt att certifiera oss enligt FR2000:

  1. Kundkrav och upphandlingar: Många av våra kunder kräver ett uppvisat certifikat i samband med upphandlingar, särskilt de som omfattas av LOU (Lagen om offentlig upphandling). FR2000 är vedertaget och likvärdigt med de nämnda ISO-standarderna, vilket gör att vi kan uppfylla dessa krav på ett effektivt sätt.
  2. Struktur och förbättringsarbete: Att följa standardens krav hjälper oss att skapa en tydlig struktur och främjar kontinuerligt förbättringsarbete inom vår organisation. Genom att implementera systematiska och verkningsfulla lösningar kan vi ständigt förbättra våra processer och tjänster.

Fördelar med FR2000-certifiering

Genom att vara certifierade enligt FR2000 kan vi på Safespring erbjuda våra kunder en extra trygghet och säkerhet i att vi ständigt arbetar för att förbättra våra tjänster och verksamhet. Vi är dedikerade till att upprätthålla dessa höga standarder och ser fram emot att fortsätta vår resa mot hållbarhet och kvalitet i alla led.

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen för FR2000 utförs av ackrediterade certifieringsorgan som följer samma revisionsförfarande som för ISO-standarderna. Detta garanterar att vår certifiering håller högsta möjliga standard och att våra kunder kan lita på att vi lever upp till de krav som ställs.

Kontakta safespring

Kontakta safespring

För mer information om vår certifiering och våra tjänster, vänligen kontakta oss.Kontakta Safespring