EU-domstolens ugyldiggjøring av Privacy Shield

Forutsetninger og anbefalinger for offentlig sektor og leverandører til offentlig sektor.

Informasjonsguide om EU-domstolens ugyldigforklaring av Privacy Shield

Nå som skytjenester som er underlagt amerikansk lovgivning sannsynligvis ikke kan brukes i anskaffelser, har vi i Safespring gitt ut en informasjonsguide om den nye juridiske situasjonen.

Denne meldingen tar for seg forholdene etter kjennelsen og anbefalinger til organisasjoner innen EU, den er delt inn i tre kapitler.


Les direkte