Safespring | EU-domstolens ugyldiggjøring av Privacy Shield

EU-domstolens ugyldiggjøring av Privacy Shield

Forutsetninger og anbefalinger for offentlig sektor og leverandører til offentlig sektor.


Last ned


Informasjonsguide om EU-domstolens ugyldigforklaring av Privacy Shield

Nå som skytjenester som er underlagt amerikansk lovgivning sannsynligvis ikke kan brukes i anskaffelser, har vi i Safespring gitt ut en informasjonsguide om den nye juridiske situasjonen.

Denne meldingen tar for seg forholdene etter kjennelsen og anbefalinger til organisasjoner innen EU, den er delt inn i tre kapitler.

  • Schrems II-avgjørelse (del I),
  • markedsstrukturen for skytjenester og samspillet mellom tekniske krav og lov (del II);
  • og en kort beskrivelse av veien videre (del III).Om Safespring

Safespring produserer sikre, pålitelige og fleksible skytjenester. Vår infrastruktur som en tjeneste er basert på åpen kildekode og åpne standarder. Vi produserer alle våre tjenester i Europa, og det er derfor lettere for deg å følge europeiske lokale lover og regler.


Nyhetsbrev