Database som tjeneste med høy tilgjengelighet

Med bare noen få klikk kan du distribuere et fullt administrert, lastbalansert, høytilgjengelig databasenøkkel for MySQL, MariaDB eller PostgreSQL som gir ytelse, drifttid og enkelhet.

Safespring benefits

Database-som-tjeneste tar seg av alt, noe som gir deg tilgjengelige databaser med høy ytelse for dine applikasjoner.

Tjenesten bygges av vår partner Severalnines på Safespring. Å administrere en kompleks, klustret databasmiljø er en tidkrevende og ofte skummel oppgave. Med bare noen få klikk kan du distribuere et fullt administrert, lastbalansert, høytilgjengelig databasenøkkel for MySQL, MariaDB eller PostgreSQL som gir ytelse, drifttid og enkelhet.


Bestill demo Kontakt oss

Automatisert drift med ClusterControl

CCX bygger på ClusterControl, en bevist plattform for å automatisere og administrere høy tilgjengelige MySQL-, MariaDB- og PostgreSQL-distribusjoner. Forestill deg din egen virtuelle DBA som jobber 24x7 for å sikre at dine klynger alltid er tilgjengelige og fungerer optimalt, med backup-administrering for å beskytte dine data.

Avansert trafikkontroll

CCX distribuerer databasbevisste lastbalansere for å gi deg full kontroll over å dirigere queries på forespørsel, optimalisere tilkoblingshåndteringen, muliggjøre throttling og mye mer. Den har evnen til å cache queries, noe som gjør dine applikasjoner mer responsiv og gir en bedre sluttbrukeropplevelse.

Høy tilgjengelighet

CCX tilbyr svært tilgjengelige distribusjoner for MySQL og MariaDB med hjelp av multi-master Galera-klynging. Funksjoner inkluderer flere skrivbare masters, sterkt konsekvente data over servere, sømløs skalering og rask failover.

Pris

Prisene er basert på forbruk. Du betaler per time bare for det du bruker.

Priskomponentene er antall server-vCPUer og tilhørende RAM, mengden forbrukt lagring og datautgangsstype (utgående eller mellom AZ) og mengde.

Instance vCPU RAM (GB) Disk (GB) Pris per node per time
Tiny 2vCPU 4GB 100 2,085 NOK
Small 8vCPU 8GB 100 3,746 NOK
Medium 8vCPU 16GB 100 7,045 NOK
Large 16vCPU 32GB 100 13,609 NOK
X-Large 16vCPU 32GB 500 15,266 NOK
XX-Large 16vCPU 32GB 1000 17,417 NOK
Data Egress Månedspris
Första 1024GB GRATIS
Över 1024 GB 0,95 NOK/GB

Bestill demo Kontakt oss